ELSA

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUTFS - výdejna Karlovo náměstí


Adresa:
Tel. 1.:
Tel. 2.:
Web:
GPS:
Karlovo náměstí 13, 121 35 Praha 3 - Nové Město
+420 224 357 339 (výdejna)
+420 224 357 252 (hlavní vrátnice FS, KN-A)
http://www.suz.cvut.cz/menzy/vydejna-karlovo-namesti
50°4'34.779"N, 14°25'2.863"E
Objekt obtížně přístupný nebo nepřístupnýVýdejna Karlovo náměstí se nachází v přízemí dvoupodlažního objektu F uprostřed hlavního dvora areálu Karlovo náměstí ČVUT (KN).

Areál se nachází v prostoru mezi Karlovým náměstím a ulicemi Resslova, Na Zderaze a Na Zbořenci. V areálu jsou výukové prostory fakulty strojní (FS) a fakulty elektrotechnické (FEL).

Hlavní přístup do areálu KN je přes objekt A z Karlova náměstí. Vjezd pro automobily do hlavního dvora areálu KN je z ulice Na Zderaze mezi objekty D a G.

Výdejna v objektu F je zařazena do kategorie obtížně přístupných nebo nepřístupných prostorů zejména z důvodu, že je hlavní vstup nepřístupný (2 schodišťové stupně). K dispozici není žádný alternativní upravený vstup a v interiéru chybí upravená toaleta (upravené toalety se nachází v objektech A, E, G).


VSTUP
INTERIÉR
VÝTAHY
WC
PARKOVÁNÍ
POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA
FOTOGALERIE


VSTUP

Hlavní vstup do objektu F se nachází v zadní části hlavního dvora areálu KN, cestou přes objekty FS:

Více info o vstupu viz FS - Karlovo náměstí.


KN-F:

Hlavní vstup do prostoru výdejny je obtížně přístupný nebo nepřístupný. Je jasně vizuálně rozeznatelný od okolí. Během provozní doby výdejny je volně přístupný veřejnosti. Není zde zvonek ani čtečka karet. Před vstupními dveřmi je osazen betonový panel (výšky 200 mm). V nice dveří je další 1 stupeň, obtížně vizuálně rozeznatelný (výšky 164 mm). Před vstupními dveřmi je otevíravá bílá mříž. Bezprostředně za mříží jsou vstupní dveře, dvoukřídlé prosklené, mechanicky otevíravé směrem do interiéru (šířka křídla 800 mm). Jsou opatřeny kontrastními pruhy značek. Před dveřmi je kvůli betonovému stupni omezený manipulační prostor.

Žádný ze vstupů není akusticky ani hlasově definován.

Zpět na na začátek stránkyINTERIÉR

Prostor výdejny, ve kterém se vydává jídlo, je sám o sobě přístupný.

Za hlavním vstupem následuje prostorné zádveří. Po pravé straně se nachází pokladna (výdejní okénko ve výšce 900 mm, šířka 660 mm, bez pultu; nedostatečně osvětlené). Dále následují dveře mezi zádveřím a hlavním prostorem výdejny. Jsou dvoukřídlé prosklené, kývavé (tj. mechanicky otevírané směrem ven i dovnitř). Šířka 1 křídla, které bývá běžně stále otevřeno, je 650 mm. Výška kliky je 1 050 mm. Dveře jsou opatřeny jednou vodorovnou příčlí ve výšce 780 mm.

Stoly i židle jsou pevně přikotveny k podlaze. Horní hrana stolů je ve výšce 770 mm. Ke stolu je možné zajet s vozíkem z čela stolu.

Povrch podlah je keramická dlažba.

Zpět na na začátek stránkyVÝTAHY

Není třeba.

Zpět na na začátek stránkyWC

Pro celý areál KN jsou celkem k dispozici 3 upravené toalety (v objektech A, E, G).

Toaleta v objektu A je zařazena do kategorie přístupných prostorů zejména z důvodu dostatečných rozměrů kabiny i dveří a vhodného dispozičního uspořádání kabiny. Nedostatkem je vybavenost kabiny (např. 2 polohovatelná madla vedle záchodové mísy a 1 polohovatelné madlo vedle umyvadla).

Toalety v objektech FEL (E, G) jsou zařazeny do kategorie obtížně přístupných nebo nepřístupných prostorů z důvodu nedostatečného manipulačního prostoru v kabinách (jeden z rozměrů méně než 1 400 mm). Obě kabiny jsou volně přístupné veřejnosti, ovšem přístupy do objektů E, G jsou výhradně na kartu, případně pomocí zvonkové signalizace.


KN-A:

Toaleta se nachází v 5. NP (tj. v posledním podlaží) budovy. Je uzamčená (klíč po domluvě na vrátnici nebo u správce objektu), neoznačená. Jedná se o samostatnou kabinu přístupnou přímo z chodby, v těsné blízkosti výtahu.

Rozměry kabiny: šířka 1 796 mm, hloubka 1 784 mm. Dveře šířky 809 mm jsou mechanicky otevíravé směrem ven (výška kliky 1 050 mm; dveře postrádají vodorovné madlo a zvenku zajistitelný zámek). Manipulační prostor pro vozík (šířky 1 025 mm) je proti dveřím (u dveří je částečně omezen sušákem na ruce, jehož hloubka je 225 mm; spodní hrana ve výšce 1 225 mm). Záchodová místa je přístupná z boční strany. Horní hranu má výšce 508 mm. Je opatřena z obou stran stejně dlouhými polohovatelnými madly (délky 818 mm). Splachovací tlačítko se nachází vedle záchodové mísy na zdi, těsně nad zásobníkem toaletního papíru - a může být proto hůře dosažitelné (výška tlačítka 1 122 mm). Vedle umyvadla (výška 790 mm, podjzed dostatečný), v prostoru směrem k záchodové míse, je osazeno sklopné madlo (délka 547 mm, horní hrana ve výšce 800 mm). Nad umyvadlem je zrcadlo, jehož spodní hrana je ve výšce 1 385 mm. Pozn.: všechna 3 madla jsou ve svislé poloze uložena do plastových profilů na stěně, které v průběhu času, bez používání toalety, lehce ztrouchnivěly (riziko omezení polohování). V kabině chybí háček na oděvy a nouzové signalizační zařízení. V kabině je dostatečný manipulační prostor. Do manipulačního prostoru před dveřmi částečně zasahují dveře z chodby od výtahu.


KN-E:

Toaleta se nachází v 5. NP (tj. v podkroví) budovy. Jedná se o samostatnou kabinu, přístupnou z chodby. Při výstupu z nového proskleného výtahu se toaleta nachází napravo - na konci dlouhé chodby, vedle malého výtahu.

Rozměry kabiny: šířka 1 370 mm (v místě otopného tělesa zúžena na šířku 1 260 mm), hloubka 1 583 mm. Dveře šířky 800 mm jsou mechanicky otevíravé směrem ven. Do průchozí šířky dveří zasahuje pro levé straně umyvadlo (horní hrana ve výšce 845 mm). Z vnější strany postrádají zvenku zajistitelný zámek a z vnitřní strany postrádají vodorovné madlo. Klika je ve výšce 1 060 mm. Manipulační prostor pro vozík (šířky 665 mm) je proti dveřím. Záchodová mísa je přístupná z levé strany. Horní hranu má ve výšce 495 mm. Je opatřena z obou stran madly dlouhými 825 mm. Madlo u stěny je pevné, madlo v prostoru sklopné (lze obtížně polohovat). Jedno splachovací tlačítko je osazeno za mísou, na její osu, na zdi (ve výšce 1 126 mm). Druhé splachovací tlačítko je osazeno mezi umyvadlem a mísou (ve výšce 934 mm). Zásobník toaletního papíru je na zdi vedle záchodové mísy (spodní hrana ve výšce 1 344 mm). Vedle umyvadla madlo chybí. Dávkovač mýdla je nad umyvadlem (ve výšce 944 mm). V kabině je omezený manipulační prostor, zvlášť při sklopení madla je prostor mezi madlem a topením pouze 555 mm široký. Před dveřmi je dostatečný manipulační prostor. V kabině chybí háček na oděvy a nouzové signalizační zařízení.


KN-G:

Toaleta se nachází v 1. NP, v blízkosti vstupních dveří do objektu. Jedná se o samostatnou kabinu, přístupnou z chodby.

Rozměry kabiny: šířka 1 600 mm, hloubka 1 282 mm. Dveře šířky 900 mm jsou mechanicky otevíravé směrem ven. Z vnitřní strany postrádají vodorovné madlo. Klika je ve výšce 1 060 mm. Manipulační prostor pro vozík (šířky 970 mm) je proti dveřím. Záchodová mísa je přístupná z levé strany. Horní hranu má ve výšce 520 mm. Je opatřena z obou stran madly dlouhými 823 mm. Madlo u stěny je pevné, madlo v prostoru sklopné (lze obtížně polohovat). Splachovací tlačítko je osazeno na zdi za mísou, vedle mísy (ve výšce cca 1 000 mm). Zásobník toaletního papíru je na zdi vedle mísy (spodní hrana ve výšce 946 mm). Vedle umyvadla madlo chybí. Dávkovač mýdla je nad umyvadlem (ve výšce 975 mm). V kabině je omezený manipulační prostor. Před dveřmi je dostatečný manipulační prostor. Háček na oděvy je umístěn na zárubni dveří ve výšce 1 269 mm. V kabině chybí nouzové signalizační zařízení.

Více info o celkové přístupnosti objektů E a G viz Fakulta elektrotechnická.

Zpět na na začátek stránkyPARKOVÁNÍ

V hlavním dvoře areálu KN není vyhrazené parkovací stání. Je zde dostatek běžných parkovacích míst (vjezd z ulice Na Zderaze mezi objekty D a G).

Možnost parkování v areálu KN konzultujte předem ve Středisku ELSA: stredisko@elsa.cvut.cz, nebo volejte zadní vrátnici FS - Karlovo náměstí: +420 224 357 222 (brána; zadní vrátnice).

Zpět na na začátek stránkyPOPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS

Přístup od MHD do areálu ČVUT na Karlově náměstí je možný z několika směrů:

Stanice metra Karlovo náměstí není bezbariérově přístupná; osobám se sníženou pohyblivostí doporučujeme využít nízkopodlažní tramvajové soupravy nebo nízkopodlažní autobusy.


Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od zastávky tramvaje Karlovo náměstí (ze směru Štěpánská, I. P. Pavlova):

Nízkopodlažní tramvajové soupravy zastavují přímo na chodníku Karlova náměstí. Od zastávky tramvaje pokračujte ve stejném směru jako tramvaj. Objeďte vstup do stanice metra Karlovo náměstí. Mírně zatočte vpravo. Po pár metrech jízdy se po levé straně nachází bezbariérový přechod přes ulici se sníženými nájezdy. Přejeďte, na chodníku zatočte doleva a po asi 20 metrech chůze/jízdy se již nachází hlavní vstup do objektu A, resp. do celého areálu ČVUT na Karlově náměstí. Vstupní dveře mohou být omylem zaměněny za postranní prosklené plochy, které osvětlují vstupní halu. Zvonek ani čtečka karet u vstupních dveří nejsou k dispozici. Příchod je vhodné předem domluvit na vrátnici nebo je dobré mít s sebou doprovod kvůli otevření vstupních dveří, které jdou obtížněji otevřít (vodorovné madlo ve výšce 1 374 mm).


Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.Zpět na na začátek stránky


PŮDORYSNÉ SCHÉMA


Zpět na na začátek stránky


FOTOGALERIE

ČVUT je členem:   


© 2013 ELSA Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT   |  E-mail: stredisko@elsa.cvut.cz