ELSA

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUTOptické laboratoře FS


Adresa:
Tel. 1.:
Tel. 2.:
Web 1.:
Web 2.:
GPS:
Technická 4, 166 07 Praha 6 – Dejvice
+ 420 224 359 998 (hlavní vrátnice FS Dejvice, D1)
+420 224 352 552 (Odbor Přesné mechaniky a optiky FS)
http://www.fs.cvut.cz/
http://pmo.fs.cvut.cz/wiki/index.php?title=Kontakty
50°6'12.782"N, 14°23'32.596"E
Objekt částečně přístupnýHlavní budovou fakulty strojní je rozsáhlý objekt, tzv. monoblok FS/FEL, v Dejvicích v ulici Technická, který sdílí spolu s fakultou elektrotechnickou (FEL).

Další výukové prostory FS se nachází v objektu halových laboratoří, přímo navazujících na monoblok FS/FEL, v optických laboratořích, drobném objektu ve dvoře monobloku, dále na Karlově náměstí 13, Praha 2, na Albertově, Praha 2, a Pod Juliskou 4, Praha 6. Tyto prostory jsou zdokumentovány v samostatných odkazech.

Objekt optických laboratoří, patřící Odboru Přesné mechanicky a optiky FS ČVUT, je malý samostatný dvoupodlažní objekt, zvaný „Domeček“, nacházející se ve dvoře monobloku FS/FEL vedle křídla B1 a vedle halových laboratoří FS.

Objekt optických laboratoří je zařazen do kategorie částečné přístupnosti zejména z důvodu, že částečně přístupné je pouze vstupní podlaží (1. NP). Objekt postrádá výtah (či jiné zdvihací zařízení) a upravené toalety.


VSTUP
INTERIÉR
VÝTAHY
WC
PARKOVÁNÍ
POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA
FOTOGALERIE


VSTUP

Před jedinými vstupními dveřmi do objektu se nachází 1 schodišťový stupeň (šířka 2 000 mm, hloubka 880 mm, výška 180 mm).

Stupeň je z jedné strany překonán krátkým betonovým nájezdem (šířka 880 mm, délka 1 000 mm, sklon 17,5 %). Nájezd není opatřen zábradlím; není chráněn proti sjetí vozíku. Stupeň před vstupními dveřmi neposkytuje dostatečný manipulační prostor pro otevření dveří, které se otevírají směrem ven.

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé prosklené, otevíravé mechanicky (šířka 1 křídla 757 mm). Vstup je výhradně na kartu (čtečka karet ve výšce 1 426 mm nad zemí) nebo pomocí jednostranné zvonkové signalizace (zvonek ve výšce 1 274 mm, umístěn nad nájezdem).

Za vstupními dveřmi se nachází zádveří (šířka 2 900 mm, hloubka 2 300 mm). Následují další dvoukřídlé prosklené dveře, mechanicky otevíravé směrem do zádveří (šířka 1 křídla 755 mm). V zádveří je dostatek manipulačního prostoru. Ani jedny z dveří nejsou opatřeny vodorovnými madly a ochranou proti mechanickému poškození. Jsou opatřeny kontrastními pruhy značek

Vstup není akusticky ani hlasově definován.

Zpět na na začátek stránkyINTERIÉR

Objekt má celkem 2 nadzemní a 1 podzemní podlaží, přičemž částečně přístupné je pouze vstupní podlaží. 2. NP a 1. PP jsou přístupná pouze po 2 strmých jednoramenných schodištích (16 stupňů; bez mezipodesty; šířka schodiště 896 mm; výška 1 stupně 190 mm; povrch stupňů – zátěžový koberec). Nástupní a výstupní schodišťové stupně nejsou kontrastně označeny. Výška madla je 1 227 mm.

Vnitřní dvoukřídlé dveře mají šířku 1 křídla 705 mm. Vnitřní jednokřídlé dveře mají šířku křídla 800 mm.

Učebna v 1. NP je přístupná; průjezdné šířky v interiéru jsou min. 800 mm.

Celkově v prostorách objektu chybí dostatečný manipulační prostor.

Zpět na na začátek stránkyVÝTAHY

K dispozici není žádný výtah.

Zpět na na začátek stránkyWC

V objektu optických laboratoří nejsou k dispozici upravené toalety.

V monobloku FS jsou dispozici celkem 4 upravené, označené, veřejnosti volně přístupné toalety. Všechny se nachází vedle výtahů páternoster.

Toalety jsou zařazeny do kategorie částečné přístupnosti zejména z důvodu omezeného manipulačního prostoru v kabinách (atypicky zkosené rohy stěn, resp. rozměry kabin méně než 1 600 mm).


Částečně přístupné toalety ve 3. NP a 4. NP v křídle B2 se nachází v rámci oddělení dámských toalet; jsou rozměrově, dispozičně i vybavením téměř totožné. Před vstupními dveřmi do upravené kabiny se nachází jednak předsíň toalet (šířka 1 650 mm, hloubka 3 350 mm, dveře šířky 800 mm se otevírají mechanicky směrem do předsíně), jednak prostor s umyvadly (šířka přes 4 750 mm, hloubka 1 800 mm, dveře šířky 800 mm se otevírají mechanicky směrem k umyvadlům).

Rozměry kabin: šířka 1 950 mm, hloubka 1 950 mm. Obě kabiny mají zkosený 1 roh, ve kterém jsou osazeny dveře, čímž je půdorys kabiny zmenšen. Dveře šířky 790 mm se otevírají mechanicky směrem ven z kabiny. Mají zvenku zajistitelný zámek a z vnitřní strany vodorovné madlo ve výšce cca 875 mm. Manipulační prostor pro vozík (šířky 1 053 mm) je šikmo proti dveřím po pravé straně. Záchodové mísy jsou přístupné z levé strany. Obě madla vedle záchodových mís mají délku cca 840 mm, přesahují mísu o cca 140 mm a obě jsou sklopná (v praxi většinou obě ve svislé poloze). Vedle umyvadel je osazeno 1 vodorovné pevné madlo u stěny délky cca 550 mm. V kabinách je omezený manipulační prostor. Před dveřmi je dostatek manipulačního prostoru. V kabinách chybí háček na oděvy a nouzové signalizační zařízení.

Částečně přístupná toaleta v 1. NP v křídle B3 se nachází v rámci oddělení pánských toalet. Před vstupními dveřmi do upravené kabiny se nachází jednak předsíň toalet (šířka 1 450 mm, hloubka 3 400 mm, dveře šířky 800 mm se otevírají mechanicky směrem do předsíně), jednak prostor s umyvadly a pisoáry (celková šířka cca 4 400 mm, hloubka 2 000 mm, bez dveří). Vzhledem k tomu, že se vstupní dveře do kabiny nachází přímo proti pánským pisoárům, může být obtížné využití kabiny dámskou stranou.

Rozměry kabiny: šířka 1 425 mm, hloubka 1 695 mm. Dveře šířky 755 mm se otevírají mechanicky směrem ven z kabiny. Mají zvenku zajistitelný zámek, postrádají vodorovné madlo z vnitřní strany dveří. Manipulační prostor pro vozík (šířky 670 mm) se nachází nalevo od dveří. Zavěšená záchodová mísa je osazena na boční stěně po levé straně kabiny. Je přístupná z pravé strany. Z obou stran je opatřena vodorovnými madly; madlo u stěny je pevné, madlo v prostoru sklopné (lze obtížně polohovat, ve vodorovné poloze není stabilní). Splachování je umístěno na stěně za zády nad záchodovou mísou (ve výšce 1 056 mm). Naproti dveřím se nachází umývátko (horní hrana ve výšce 785 mm, baterie ve výšce 931 mm). Mýdlo je uloženo přímo na umyvadle. Po pravé straně umývátka je k dispozici svislé madlo (horní hrana 1 340 mm, spodní hrana 754 mm). Zásobník toaletního papíru je osazen po levé straně umývátka (dolní hrana ve výšce 785 mm). Světlo se v celém prostoru rozsvěcuje automaticky na čidlo. V kabině chybí zrcadlo, háček na oděvy, koš, nouzové signalizační zařízení. V kabině je omezený manipulační prostor.

Částečně přístupná toaleta v 8. NP v křídle B3 je samostatný prostor mimo oddělení pánských či dámských toalet (vstup přímo z chodby).

Skládá se ze 2 místnosti: z místnosti s umyvadlem (rozměry: šířka 1 472 mm, hloubka 1 725 mm, dveře šířky 796 mm) a z místnosti se záchodovou mísou (rozměry: šířka 1 510 mm, hloubka 1 443 mm, dveře šířky 903 mm). Oboje dveře se otevírají mechanicky směrem ven (bez vodorovného madla). Manipulační prostor pro vozík (šířky 707 mm) je proti dveřím. Záchodová mísa je přístupná z pravé strany; stojí na stupínku (výšky 50 mm) a celková výška mísy je 518 mm od země. Obě madla vedle mísy jsou sklopná, mají délku 853 mm, přesahují místu o cca 100 mm. Vedle umyvadla madlo chybí. V kabině je omezený manipulační prostor. Před dveřmi je dostatek manipulačního prostoru. Chybí háček na oděvy a nouzové signalizační zařízení.

Zpět na na začátek stránkyPARKOVÁNÍ

Přímo u monobloku FS/FEL v ulici Technická není k dispozici žádné vyhrazené parkovací stání.

Po domluvě na vrátnici FS lze parkovat ve dvoře monobloku – vjezd z ulice Studentská od NTK.

16 vyhrazených parkovacích míst je k dispozici v garáži pod Novou budovou ČVUT (FA/FIT), v blízkosti osobních výtahů. Studenti ČVUT evidovaní ve Středisku ELSA a návštěvníci dejvického kampusu, kteří ve Středisku ELSA nejsou evidovaní, ale mají oprávnění k parkování na vyhrazených místech, mohou využít tuto možnost parkování zdarma. Žádost o bezplatné parkování na vyhrazených místech na parkovišti v Nové budově předem konzultujte ve Středisku ELSA: stredisko@elsa.cvut.cz nebo volejte recepci Nové budovy: +420 776 555 558.

Zpět na na začátek stránkyPOPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS

Přístup od MHD k hlavnímu vstupu na FS je možný z několika směrů:


Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od stanice metra A – Dejvická:

Osoby se sníženou pohyblivostí mohou na stanici metra Dejvická využít v návaznosti na sebe 2 osobní výtahy, které spojují úroveň nástupiště s úrovní uliční.

První výtah z nástupiště metra vede do spojovací chodby podchodu a je umístěn vedle pevných schodů, směr Vítězné náměstí. Výtah použijte a dejte se vlevo do spojovací chodby. Po cca 20 metrech použijte nájezd vpravo k druhému výtahu, směr zastávka autobusů MHD na Evropské ulici ve směru z centra, který vede na úroveň ulice. Použijte výtah. Z výtahu se dejte přímo k přechodu přes ulici Šolínova. Přejeďte a pokračujte vpravo ulicí Šolínovou přes křižovatku s ulicí Zikova až na křižovatku s ulicí Technická. V ulici Technická se již nachází FS. Přejeďte, zahněte vlevo. Po pravé straně se nachází hlavní bezbariérový vstup na FEL. Chodník před hlavním vstupem je dlážděný, rovný. Po dalších 1 až 2 minutách chůze se nachází vstup do FS.

Přímý přístup ke vstupu do objektu optických laboratoří je možný z ulice Studentská, podjezdem pod křídlem B1 do dvora monobloku FS/FEL.


Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.Zpět na na začátek stránky


PŮDORYSNÉ SCHÉMA


Zpět na na začátek stránky


FOTOGALERIE

ČVUT je členem:   


© 2013 ELSA Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT   |  E-mail: stredisko@elsa.cvut.cz