ELSA

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUTFakulta stavební


Adresa 1.:
Adresa 2.:
Tel.:
Web:
GPS 1.:
GPS 2.:
Objekty A, B, C - Thákurova 2077/7, 166 29 Praha 6
Objekt D - Thákurova 2636/7a, 166 29 Praha 6
+420 224 351 111 (ústředna ČVUT)
http://www.fsv.cvut.cz
50°6'15.488"N, 14°23'18.489"E
50°6'16.337"N, 14°23'15.534"E
Objekty částečně přístupné
Indukční smyčka
Orientační hlasový majáčekFakulta stavební se skládá ze 4 vzájemně propojených objektů, označených písmeny A, B, C, D, které se nachází mezi 2 rovnoběžnými ulicemi, Thákurova a Kolejní, Praha 6 - Dejvice.

Hlavní vstup do objektů fakulty je umístěn v podlouhlém dvoupodlažním objektu C v ulici Thákurova. Po jeho pravé straně stojí čtrnáctipodlažní objekt A. Po jeho levé straně stojí devítipodlažní objekt B. Dvoupodlažní objekt D je skrytý za objekty A, B, C. Je propojen 2 spojovacími krčky s objekty B a C.


Komplex objektů fakulty stavební je zařazen do kategorie částečné přístupnosti zejména z důvodu, že je hlavní vstup nepřístupný (schodiště) a všechny alternativní upravené vstupy jsou uzamčené. U hlavního vstupu do objektu C chybí informace, kde se upravené vstupy nachází.

Čtečky karet i zvonkové signalizace u vstupních dveří jsou umístěny ve výšce 1 200 mm a výše nad úrovní terénu. Křídla všech vstupních dveří lze otevřít obtížně. Na FSv je k dispozici celkem 9 osobních samoobslužných výtahů, 2 osobonákladní samoobslužné výtahy, 4 evakuační samoobslužné výtahy a 6 upravených toalet.


VSTUP
INTERIÉR
VÝTAHY
WC
PARKOVÁNÍ
POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA
FOTOGALERIE


VSTUP

OBJEKT C:  

Hlavní vstup na FSv z ulice Thákurova přes objekt C není bezbariérově přístupný - ke vstupním dveřím stoupá široké schodiště (10 stupňů; bez mezipodesty; zábradlí pouze na okrajích schodiště). Tento hlavní vstup je jediným jasně viditelným vstupem do komplexu budov. Hlavní vstup je zároveň jediným vstupem na FSv, který je během výuky volně přístupný veřejnosti, protože dále navazuje na hlavní vrátnici FSv, na turnikety a na šatnu – vše se nachází v proskleném dvoupodlažním atriu (parametry vrátnice: parapet ve výšce 1 037 mm, bez pultu; bez možnosti indukčního poslechu; parametry turniketů: průchozí šířka branky 900 mm; parametry šatny: parapet ve výšce 900 mm). Pokud je třeba: výška zvonkové signalizace na vrátnici u vstupních dveří po levé straně 1 505 mm, výška čtečky karet u vstupních dveří po pravé straně 1 260 mm. Hlavní vstupní dveře jsou dvoje; oboje jsou dvoukřídlé prosklené, posuvné, automatické (celková průchozí šířka 2 800 mm). Manipulační prostor před vstupními dveřmi (tj. na venkovní podestě schodiště) i v zádveří je dostatečný.

1 z alternativních upravených vstupů na FSv se nachází také v ulici Thákurova (stejně jako hlavní vstup v objektu C) a to přes objekt A (naproti vstupu NTK2 do Národní technické knihovny).

Ostatní alternativní upravené vstupy na FSv (přes objekty A, B, D) se nachází v ulici Kolejní (z Thákurovy ulice je třeba objet z pravé strany výškový objekt A, okolo Nové budovy ČVUT směrem do ulice Kolejní a zde zatočit doleva). Parametry upravených vstupů viz níže.


OBJEKT A:

Alternativní upravený vstup na FSv (přes objekt A) je z ulice Thákurova na úrovni 1. PP., odkud jsou dále dostupné 4 výtahy (propojující všechna podlaží objektu) a šikmá zdvihací plošina (propojující objekt A s objektem C). Před vstupními dveřmi se z exteriéru nachází nekrytá široká vyrovnávací rampa/nájezd bez mezipodesty (šířka 7 500 mm, délka 2 400 mm, sklon 7 %; bez zábradlí). Vstupní dveře jsou dvoukřídlé prosklené, mechanicky otevíravé směrem ven na chodník (šířka křídel je 793 + 761 mm). Obě křídla jsou z obou stran opatřena vodorovnými madly (ve výšce 986 mm). Přístup je možný výhradně na kartu (výška čtečky karet z exteriéru i interiéru 1 200 mm) nebo pomocí zvonku (výška zvonkové signalizace z exteriéru i interiéru 1 200 mm; velín + vrátnice v objektu C). Dveře lze otevřít velmi obtížně. Mezi vstupními dveřmi a rampou je dostatečný manipulační prostor (vodorovný úsek o rozměrech 2 600 x 2 000 mm).

Druhý upravený vstup do objektu A z ulice Kolejní je také na úrovni 1. PP, odkud jsou dále dostupné 4 výtahy, propojující všechna podlaží objektu A. Vstupní dveře jsou dvoukřídlé prosklené, mechanicky otevíravé směrem ven na chodník (šířka křídel je 779 + 815 mm). Obě křídla jsou z obou stran opatřena vodorovnými madly (ve výšce 1 066 mm). Přístup je možný výhradně na kartu (výška čtečky karet zvenku 1 221 mm, uvnitř 1 259 mm) nebo pomocí zvonku (výška zvonku zvenku 1 376 mm, uvnitř 1 499 mm; velín + vrátnice v objektu C). Dveře lze otevřít velmi obtížně.

Objekt A nemá k dispozici vlastní vrátnici.


OBJEKT B:

Alternativní upravený vstup do objektu B je na úrovni 1. NP z ulice Kolejní zhruba pod jihozápadním spojovacím krčkem s objektem D, viz Schéma níže. Chodník před vstupem se mírně svažuje směrem ke dveřím. Vstupní dveře jsou dvoukřídlé prosklené, mechanicky otevíravé směrem ven (šířka 1 křídla 784 mm). Obě křídla mají z obou stran osazena vodorovná madla (ve výšce 1 023 mm). Přístup je možný výhradně na kartu (výška čtečky karet zvenku 1 285 mm) nebo pomocí zvonku (výška zvonku zvenku 1 450 mm; velín + vrátnice objektu C). Dveře lze otevřít jen velmi obtížně. Objekt B nemá k dispozici vlastní vrátnici.

Další částečně přístupný vstup do objektu B (dvoukřídlé dveře, mechanicky otevírané směrem ven, šířka 1 křídla 795 mm) na úrovni 1. NP je z ulice Salabova od objektu Katolické teologické fakulty UK. Před vstupem je 1 schodišťový stupeň (výšky 100 mm). Přístup je možný výhradně na kartu (výška čtečky karet zvenku 1 315 mm), zvonek zde není.


OBJEKT D:

Objekt D má k dispozici 2 alternativně upravené vstupy a 1 obtížně přístupný, upravený vstup z ulice Kolejní.

1 upravený vstup se nachází na úrovni 1. NP, pod jihozápadním spojovacím krčkem mezi objekty B a D (krček dále od Studentského domu). Vstup je tvořen dvoukřídlými prosklenými dveřmi, mechanicky otevíravými směrem ven do ulice (šířka 1 křídla 907 mm, výška vodorovného madla 912 mm na osu, klika není). Přístup je možný výhradně na kartu (výška čtečky karet zvenku 1 275 mm, uvnitř 1 260 mm) nebo pomocí zvonku (výška zvonku zvenku 1 469 mm, uvnitř 1 454 mm; velín + vrátnice v objektu C). Chodník před vstupem mírně stoupá (sklon 8,75 %); přímo před dveřmi je zvenku položena čisticí plocha z plechového roštu. V interiéru je v blízkosti vstupu umístěn osobní výtah, obsluhující všechna podlaží objektu D (viz níže).

Druhý upravený vstup se nachází na úrovni 1. PP (jedná se o vstup do Výpočetního a informačního centra fakulty stavební – VIC FSv), zhruba uprostřed mezi oběma spojovacími krčky. Vstup je tvořen jednokřídlými dveřmi, mechanicky otevíravými směrem ven do ulice (šířka křídla 980 mm, výška svislého madla 1 004 mm na osu, výška vodorovného madla zvenku 816 mm, klika není). Přístup je možný výhradně na kartu (výška čtečky karet zvenku 1 155 mm) nebo pomocí zvonku (výška zvonku zvenku 1 407 mm). Před dveřmi zvenku je položena čisticí plocha. Přístup ke dveřím zvenku je tvořen přímou venkovní nekrytou rampou bez mezipodesty (šířka 1 354 mm, délka 6 000 mm, sklon 10,51 %; povrch betonová dlažba). Rampa je lemována z obou stran zídkami; má osazeno zábradlí (ve výšce 910 mm od země) a vodicí tyč (ve výšce 340 mm od země). Za dveřmi následuje zádveří (omezený manipulační prostor) a další dveře stejných parametrů jako vstupní dveře. V zádveří jsou na zemi položeny čisticí rohože.

Obtížně přístupný, upravený vstup do objektu D je možný skrz vrata, která se nachází vedle vrátnice objektu D s turnikety, bez integrované branky pro osoby na vozíku (vstup nutno domluvit předem na vrátnici v objektu D). Vlevo za vrátnicí se nachází nákladní výtah do 2. NP. Výtah je možno výjimečně použít pouze s řidičem (viz níže).


SPOJOVACÍ KRČEK mezi Novou budovou ČVUT a objektem A:

Objekt A je na úrovni 1. NP bezbariérově propojen pomocí uzavřeného proskleného spojovacího krčku s 2. NP Nové budovy ČVUT (fakulta architektury/fakulta informačních technologií – FA/FIT). Krček má šířku 2 300 mm a je z obou stran zakončen přímými vyrovnávacími rampami. Rampa s 1 mezipodestou u objektu FSv A má šířku 2 321 mm a délky úseků 2 652 mm (sklon 12,2 %) + 3 065 mm (sklon 10,51 %); délka mezipodesty 1 470 mm. Rampa je z obou stran opatřena vodorovnými madly (ve výšce 890 mm) a vodicími tyčemi (ve výšce 230 mm od země). Povrch rampy je ze stejného materiálu jako povrch krčku, tj. hladká litá černá podlaha. Podlaha ve sklonu je dostatečně vizuálně rozeznatelná od vodorovných úseků (krček, mezipodesta). Rampa klesá směrem do prostoru přímo před výtahy v objektu FSv A.

V krčku blíže k FA/FIT se nachází předělovací dveře mezi objekty FSv A a FA/FIT. Dveře jsou dvoukřídlé prosklené (šířka běžně užívaného křídla 1 042 mm, výška kliky 1 050 mm). Dveře je nutné otevřít pomocí karty - čtečky karet jsou umístěny z obou stran dveří (ve výšce 1 210 mm na osu) - ze strany FA/FIT je čtečka osazena po pravé straně dveří na začátku rampy bez mezipodesty (šířka 2 215 mm, délka 6 218 mm, sklon 7 %). Rampa je z obou stran opatřena vodorovnými madly (ve výšce 917 mm) a vodicími tyčemi (ve výšce 248 mm od země). Povrch rampy je ze stejného materiálu jako povrch krčku, tj. hladká lití černá podlaha. Podlaha ve sklonu je dostatečně vizuálně rozeznatelná od vodorovných úseků (krček, chodby). Rampa směrem od krčku klesá ke schodišti v atriu v FA/FIT a mezi rampou a schodištěm je vzhledem ke klesání rampy omezený manipulační prostor (hloubky 1 940 mm). Výška jediného kontrastního pruhu na dveřích a na prosklených stěnách krčku je 1 130 mm na osu.


Hlavní vstup do objektu C je osazen akustickým hlasovým majáčkem, a to na osu dvoukřídlých dveří (při pohledu na fasádu jsou to dveře vlevo). Ostatní vstupy nejsou akusticky ani hlasově definovány.

Zpět na na začátek stránkyINTERIÉR

Interiéry všech objektů (A, B, C, D) lze hodnotit jako částečně přístupné.

Všechny objekty jsou vzájemně bezbariérově propojené na úrovni 2. NP objektu C (ochoz atria).

Studijní oddělení FSv se nachází v 1. NP objektu C (místnosti č. C-112 a C-116). Je přístupné pomocí zdvihací plošiny z objektu A.


OBJEKT A:

V objektu A se nachází 3 stupňovité posluchárny (A-s134, A-s135, A-230) a několik jednoúrovňových učeben (bez stupňů).

V suterénních stupňovitých posluchárnách A-s134 a A-s135 (které jsou téměř identické) je k dispozici vždy 1 vyhrazené místo pro osoby na vozíku v blízkosti dveří na horní úrovni posluchárny (nejdále od katedry přednášejícího). Vstupní dveře do poslucháren jsou dvoukřídlé, mechanicky otevíravé směrem ven z posluchárny (A-s134 šířka 1 křídla: 700 mm; A-s135 šířka 1 křídla: 895 mm).

Posluchárna A-230 (2. NP) je stupňovitá pouze v jedné polovině půdorysu; není zde vyhrazené místo pro osoby na vozíku, ale je možné zde s vozíkem stát v postranní uličce u oken (šířka uličky 1475 mm) na spodní úrovni posluchárny, v blízkosti katedry přednášejícího. Dveře do posluchárny A-230 jsou jednokřídlé, mechanicky otevíravé směrem ven z posluchárny (šířka křídla 895 mm, výška kliky 1 062 mm).

Jednoúrovňové učebny jsou bezbariérově přístupné, bez vyhrazených míst.

Všechny posluchárny i učebny, mimo počítačových, jsou volně přístupné (počítačové učebny odemyká pedagog klíčem).


OBJEKT B:

V objektu B se nachází 2 velké stupňovité posluchárny (B-280, B-286), obě přístupné z úrovně 2. NP. Posluchárny jsou představeny před hlavní fasádu objektu B. Posluchárny nejsou bezbariérově přístupné; lavice i katedra jsou přístupné pouze po vnitřním, kontrastně označeném, schodišti. Dveře, nacházející se ve spodní části poslucháren a ústící přímo ven (na nezpevněnou travnatou plochu), slouží pouze jako únikové. Každá posluchárna má z úrovně 2. NP dvoje přístupové dveře, za nimiž pokračují chodby široké 2 400 mm, vedoucí k vnitřním vstupním dveřím do posluchárny. Vnější vstupní dveře jsou dvoukřídlé (šířka křídla 708 mm, výška kliky 1 055 mm, v šířce zdi práh výšky 20 mm). Vnitřní vstupní dveře jsou dvoukřídlé asymetrické (šířka většího křídla 800 mm, výška kliky 1 070 mm). Přednášející osoba stojí ve spodní části posluchárny na vyvýšené katedře (výšky 310 mm; bez zábradlí).

Některé jednoúrovňové učebny jsou bezbariérově přístupné a některé jsou pro osoby na vozíku nevhodné – neposkytují dostatečný manipulační prostor mezi stěnami a stolky (např. učebna B-367: uličky max. šířky 900 mm, dveře s prahem výšky 20 mm).


OBJEKT C:

V objektu C se nachází celkem 9 stupňovitých poslucháren. Vstup do poslucháren je z ochozu ve 2. NP atria. Všechny posluchárny jsou bezbariérově přístupné a všechny jsou přístupné na kartu. Ve všech posluchárnách se na horní úrovni (tj. úroveň vstupu), nachází vždy minimálně 1 vyhrazené místo pro osoby na vozíku.

Ve všech posluchárnách (C-202, C-204, C-206, C-208, C-215, C-217, C-219, C-221, C-223) jsou osazeny indukční smyčky.


OBJEKT D:

V objektu D se nachází např. Výpočetní a informační centrum (VIC FSv), laboratoře nebo zrekonstruovaný Ateliér D, dvoupodlažní velkoprostorová učebna sloužící Katedře architektury FSv (v 1. NP jsou zavěšeny 4 zelené konzultační boxy, které jsou přístupné výtahem z 2.NP, stejně jako prostory pod boxy v 1.NP ). Přístup k výtahu je též z ulice Kolejní - pod jihozápadním spojovacím krčkem mezi objekty B + D.

Uprostřed objektu D se přes obě podlaží rozkládá 1 velká stupňovitá posluchárna (D-1122). Posluchárna je bezbariérově přístupná na spodní i na horní úroveň. Na spodní úrovni posluchárny jsou k dispozici až 4 vyhrazená místa pro osoby na vozíku (o celkové velikosti 2 x 3 300 x 3 300 mm) v blízkosti katedry přednášejícího (bez pracovního stolku). Na horní úrovni jsou 2 místa, na kterých může stát vozík (o celkové velikosti 1 500 x 2 050 mm a 1 630 mm x 1 540 mm) v blízkosti obou vstupních dveří (bez pracovního stolku). Spodní úroveň posluchárny je přístupná 2 přímými rampami bez mezipodesty, umístěnými proti sobě, téměř totožnými (délky 2 620 mm, šířky 1 290 mm, sklon 7 %). Před rampami jsou jednokřídlé dveře (šířky 1 100 mm, výška kliky 1 060 mm, práh 70 mm). Horní úroveň je přístupná 2 dvoukřídlými dveřmi, mechanicky otevíravými směrem ven na chodbu (šířka 1 křídla 940 mm, výška kliky 1 060 mm).

V posluchárně je příprava pro osazení indukční smyčky.


VŠECHNY OBJEKTY:

Vnitřní dveře do kanceláří a učeben ve všech objektech mají šířku cca 800 a 900 mm. Dveře do technického zázemí a na běžné toalety mají šířku 600 a 700 mm.

Celoprosklené stěny a dveře, jejichž zasklení sahá téměř k zemi, nejsou opatřeny proti mechanickému poškození. Jsou opatřeny kontrastními pruhy značek oproti pozadí.

Schodiště v objektech jsou vizuálně rozeznatelná od okolí. Nástupní a výstupní schodišťové stupně a mezipodesty jsou kontrastně označeny.

Čtečky karet se vyskytují zejména v objektech A, C, D ve výškách cca 1 240 – 1 260 mm na osu. Výška čteček karet do poslucháren v objektu C je 1 060 mm.

Povrchy podlah na chodbách i v učebnách jsou hladké (lino/litá podlaha). Na schodištích jsou kamenné stupně.


SPOJOVACÍ KRČKY MEZI OBJEKTY B, C, D:

Objekty B, C, D jsou vzájemně propojeny 2 uzavřenými prosklenými, částečně přístupnými spojovací krčky (jihozápadní: B + D a severovýchodní: C + D).

Jihozápadní krček má při ústí do objektu B přímou rampu s 1 mezipodestou (šířka 2 121, délky úseků 3 529 + 4 823 mm, délka mezipodesty 1 248 mm, sklony 5,24 % + 7 %). Rampa probíhá mezi dvěma stěnami; není opatřena zábradlím ani vodicí tyčí. Klesá směrem k jednokřídlým dveřím, otevíravým mechanicky směrem ven do chodby (šířky 795 mm), přičemž mezi dveřmi a rampou není žádný vodorovný manipulační prostor. Při ústí do objektu D je krček ukončen dvoukřídlými prosklenými dveřmi, většinou otevřenými, volně průchozími (průchozí šířka obou křídel 1 590 mm). Za dveřmi je po pravé straně umístěn osobní výtah do ostatních podlaží objektu B.

Severovýchodní krček má při ústí do objektu C přímou rampu bez mezipodesty (šířka 2 150, délka 6 800 mm, sklon 5,24 %). Rampa probíhá mezi dvěma stěnami; není opatřena zábradlím ani vodicí tyčí. Klesá směrem k jednokřídlým dveřím, otevíravým mechanicky směrem ven do chodby (šířky 787 mm), přičemž mezi dveřmi a rampou je vodorovný úsek (hloubky 1 698 mm). Při ústí do objektu D je krček ukončen dvoukřídlými prosklenými dveřmi, volně průchozími (šířka 1 křídla 760 mm). Za dveřmi je po levé straně umístěn nákladní výtah.

Zpět na na začátek stránkyVÝTAHY

Objekty A, B, D mají k dispozici osobní, osobonákladní i evakuační výtahy. Výtahy obsluhují všechna podlaží objektů. Všechny výtahy jsou volně přístupné veřejnosti, fungují bez použití karty.

Objekt C výtah nemá. Zde je k dispozici 1 otevřená šikmá zdvihací plošina.


OBJEKT A:

V objektu jsou k dispozici 2 identické evakuační výtahy (označené písmeny A, B) a 2 identické osobní výtahy (označené písmeny C, D) umístěné naproti sobě po dvojicích, a to v blízkosti schodiště, oddělujícího objekt A od vstupního objektu C.

Rozměry kabiny evakuačních výtahů A, B: šířka 1 100 mm (zúžena v místě vodorovného madla osazeného ve výšce 858 mm na šířku 1 017 mm), hloubka 2 100 mm. Dveře šířky 908 mm jsou posuvné, automatické. Přivolávací tlačítka zvenku výtahů A, B jsou osazena do ovládacího panelu s displejem, zobrazujícím písmeno výtahu, který přijede (výška tlačítek 1 057 – 1 280 mm, výška displeje 1 275 – 1 336 mm na osu; tlačítka nejsou provedena v reliéfním ani Braillově písmu). Vedle výtahů A, B jsou v 1. NP z vnější strany osazeny 2 úzké bílé panely ve výšce 1 900 mm na osu, které červeně zobrazují číslo aktuálního podlaží. Uvnitř výtahů jsou pouze 3 tlačítka (zvonek, otevření dveří, zavření dveří); všechna tlačítka jsou ve stejné výšce 900 mm od podlahy (tlačítka jsou provedena reliéfním způsobem, nejsou doplněna Braillovým písmem). Ve výtahu je osazeno sklopné sedátko (horní hrana ve výšce 455 mm; snadno polohovatelné) ve vzdálenosti cca 600 mm od tlačítek. Ve výšce 1 728 mm na osu se uvnitř výtahu nachází displej, zobrazující číslo aktuálního podlaží, a displej navoleného podlaží.

Rozměry kabiny osobních výtahů C, D: šířka 1 100 mm (zúžena v místě vodorovného madla osazeného ve výšce 858 mm na šířku 1 025 mm), hloubka 1 300 mm. Dveře šířky 900 mm jsou posuvné, automatické. Přivolávací tlačítka zvenku výtahů C, D jsou osazena do ovládacího panelu s displejem, zobrazujícím písmeno výtahu, který přijede (výška tlačítek 1 057 – 1 280 mm, výška displeje 1 275 – 1 336 mm na osu; tlačítka nejsou provedena v reliéfním ani Braillově písmu). Z vnější strany výtahů C, D není optická signalizace, ukazující číslo aktuálního podlaží. Uvnitř výtahu jsou pouze 3 tlačítka (zvonek, otevření dveří, zavření dveří); všechna tlačítka jsou ve stejné výšce 900 mm od podlahy (tlačítka jsou provedena reliéfním způsobem, nejsou doplněna Braillovým písmem). Ve výtahu je osazeno sklopné sedátko (horní hrana ve výšce 455 mm; snadno polohovatelné) hned vedle tlačítek. Ve výšce 1 730 mm na osu se uvnitř výtahu nachází displej, zobrazující číslo aktuálního podlaží, a displej navoleného podlaží.

Optická a akustická signalizace zvenku výtahů: při zadání čísla podlaží panel s tlačítky a displejem 3x krátce zapípá a na displeji se na okamžik zobrazí písmeno výtahu, který přijede – je třeba být ve střehu, protože písmeno rychle zmizí.

Hlasová signalizace: hlasová signalizace uvnitř výtahu oznamuje číslo „stanice“. Zvenku není hlasová signalizace téměř slyšitelná. Pro osoby s postižením zraku je možné aktivovat hlasovou signalizaci, a to stisknutím reliéfně provedeného tlačítka s piktogramem osoby na vozíku, umístěného ve spodní části ovládacího panelu (po stisknutí tlačítka hlasová signalizace oznamuje navíc frázi: „dveře se zavírají“, „dveře se otvírají“ a číslo stanice je hlášeno 2x). Hlasová signalizace je opět slyšet pouze ve výtahu; zvenku je signalizace velmi slabá.

Hmatové značení: žádné z tlačítek není doplněno Braillovým písmem. Z vnějších tlačítek je reliéfně provedeno tlačítko s piktogramem, s hvězdičkou a s „mínus“; uvnitř jsou reliéfně provedena všechna tlačítka.

Před výtahy je z hlediska prostorových nároků dostatek manipulačního prostoru. V provozní špičce bývá přesto manipulační prostor přeplněný.


OBJEKTY A + C:

1. NP objektu C je o 8 schodišťových stupňů níž než 1. NP objektů A a B. Mezi objekty C a A je na schodišti naistalována otevřená šikmá zdvihací plošina.

Parametry plošiny: šířka 820 mm (zúžena o tyč umístěnou 30 mm nad podlahou na šířku 765 mm), hloubka 897 mm, nosnost neuvedena. Plošina je volně přístupná veřejnosti. Ovládání plošiny je umístěno pouze na stojanech mimo plošinu a je z plošiny obtížně dosažitelné nebo nedosažitelné; je vhodné mít s sebou doprovod k uvedení plošiny do chodu. Během jízdy plošiny není třeba nepřetržitě držet stisknutá tlačítka směru jízdy. Plošina postrádá sklopná postranní madla. (Mezi objekty B a C zdvihací plošina k dispozici není.)


OBJEKT B:

V objektu je k dispozici 6 osobních výtahů, 2 osobonákladní výtahy, umístěné po dvojicích po celé délce objektu B, a 2 identické evakuační výtahy, umístěné ve dvojici na konci objektu, směrem ke Katolické teologické fakultě UK.

Všechny výtahy splňují minimální rozměry požadované pro přístupné výtahy (tj. šířka a hloubka kabiny a šířka dveří). Dveře jsou posuvné, automatické. Konkrétní rozměry lze nalézt ve Schématu komplexu fakulty stavební, který je součástí tohoto dokumentu. Maximální výška přivolávacích tlačítek zvenku výtahů je 1 350 mm. Výška ovládacích tlačítek uvnitř výtahů je 918 – 1 197 mm. Všechny výtahy mají nainstalovaná sedátka (horní hrana ve výšce 493 – 530 mm; snadno polohovatelná), umístěná na protější straně než ovládací tlačítka. Všechny výtahy jsou vybaveny optickou, akustickou i hlasovou signalizací a hmatovým značením (reliéfní i Braillovo písmo). Nejsou vybaveny možností indukčního poslechu. Před výtahy je dostatečný manipulační prostor.


OBJEKT D:

V objektu je k dispozici 1 osobní výtah a 1 nákladní výtah. Osobní výtah se nachází v blízkosti částečně přístupného vstupu do objektu D a Ateliéru D. Nákladní výtah se nachází v blízkosti vrátnice v objektu D (výjimečně možno použít pouze po domluvě a v doprovodu řidiče).

Rozměry kabiny osobního výtahu: šířka 1 507 mm (zúžena v místě vodorovného madla osazeného ve výšce 933 mm na šířku 1 413 mm), hloubka 1 504 mm. Výtah je průchozí, dveře jsou umístěné proti sobě. Oboje dveře (šířky 1 000 mm) jsou posuvné, automatické. Výška přivolávacího tlačítka zvenku je 1 245 – 1 310 mm. Výška ovládacích tlačítek uvnitř výtahu je 919 – 1 060 mm. Ve výtahu není nainstalováno sedátko. Výtah je vybaven akustickou (pouze tlačítka), hlasovou a optickou signalizací a tlačítka uvnitř i hmatovým značením (reliéfní i Braillovo písmo). Není vybaven možností indukčního poslechu. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný.

Rozměry kabiny nákladního výtahu: šířka 1 394 mm, hloubka 2 067 mm. Dveře šířky 1 340 mm se otevírají mechanicky směrem ven do chodby. Výška přivolávacího tlačítka zvenku je 1 500 mm. Výška ovládacích tlačítek uvnitř výtahu je 1 000 – 1 220 mm. Ve výtahu není instalováno sedátko. Výtah není vybaven akustickou, hlasovou a optickou signalizací, hmatovým značením ani možností indukčního poslechu. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný.

Zpět na na začátek stránkyWC

V rámci FSv  je k dispozici celkem 7 upravených toalet:

Všechny toalety jsou označené, neuzamčené, volně přístupné veřejnosti.


Toalety, které jsou zařazeny do kategorie přístupných prostorů, téměř splňují požadavky na bezbariérovost, zejména, co se týká dostatečných rozměrů kabiny i dveří, vhodnému dispozičnímu uspořádání i vyhovující vybavenosti kabiny.

Toalety, které jsou zařazeny do kategorie částečně přístupných prostorů, vykazují nedostatky v podobě osazení záchodových mís na stupínky o výšce 50 – 110 mm a nefunkčnosti sklopných madel.

Toalety, které jsou zařazeny do kategorie obtížně přístupných nebo nepřístupných prostorů, neposkytují dostatečný manipulační prostor v kabinách a jsou nevhodně vybavené (chybějící či nefunkční madla, stupínky pod záchodovou mísou). Některé z toalet mají navíc nevhodně vyřešenou dispozici.


OBJEKTY A + C:

1 přístupná toaleta se nachází v 1. NP objektu A, nedaleko výtahů.

Rozměry kabiny: šířka 1 880 mm, hloubka 1 950 mm. Dveře šířka 800 mm se otevírají mechanicky směrem ven z kabiny. Z vnitřní strany mají vodorovné madlo. Manipulační prostor pro vozík (šířky 1 100 mm) je umístěn proti dveřím. Kabina je vybavena standardně, včetně nouzového signalizačního zařízení. Chybí háček na oděvy.

2 obtížně přístupné nebo nepřístupné toalety se nachází v 1. NP a 2. NP, přímo nad sebou. Kabina v 1. NP je přístupná ze společné předsíně dámských a pánských toalet. Dveře do předsíně (šířky 800 mm) se otevírají mechanicky směrem do předsíně toalet. Kabina ve 2. NP je samostatná místnost, přístupná přímo z chodby.

Rozměry kabiny - 1. NP: šířka 1 544 mm, hloubka 1 517 mm. Dveře šířky 795 mm se otevírají mechanicky směrem ven z kabiny. Z vnitřní strany postrádají vodorovné madlo. Manipulační prostor pro vozík (šířky 812 mm) je umístěn proti dveřím. Záchodová mísa je osazena na stupínku výšky 80 mm. Je přístupná z levé strany. Madlo u stěny chybí, madlo v prostoru je sklopné (nelze polohovat). Vedle umyvadla madlo chybí. Světlo v kabině je s pohybovým senzorem a rozsvěcuje se automaticky. V kabině je omezený manipulační prostor. Před dveřmi, tj. v předsíňce toalet, je také omezený manipulační prostor. V kabině chybí háček na oděvy a nouzové signalizační zařízení.

Rozměry kabiny – 2. NP: šířka 1 527 mm, hloubka 1 517 mm. Dveře šířky 795 mm se otevírají mechanicky směrem ven z kabiny. Z vnitřní strany postrádají vodorovné madlo. Zvenku mají zajistitelný zámek. Manipulační prostor pro vozík (šířky 917 mm) je umístěn nalevo od dveří (proti dveřím je osazeno umyvadlo). Záchodová mísa je osazena na stupínku výšky 80 mm. Je přístupná z pravé strany. K dispozici je krátké vodorovné pevné madlo, osazené na stěně, délky 400 mm, a druhé sklopné madlo v prostoru (nelze polohovat). Vedle umyvadla madlo chybí. Světlo v kabině je s pohybovým senzorem a rozsvěcuje se automaticky. V kabině je omezený manipulační prostor. Před dveřmi na chodbě je dostatek manipulačního prostoru. V kabině chybí háček na oděvy a nouzové signalizační zařízení.


OBJEKT B:

2 částečně přístupné toalety se nachází v  1. NP a v 9. NP. Obě kabiny jsou téměř totožné. Jedná se o samostatné místnosti, přístupné přímo z chodby. Obě se nachází v chodbě blíže k objektu D a blíže směrem ke Katolické teologické fakultě UK. V 9. NP je kromě piktogramu na dveřích vyznačen piktogram i na podlaze přímo před dveřmi na toaletu.

Rozměry kabiny – 1. NP: šířka 1 500 mm, hloubka 2 785 mm. Dveře šířky 799 mm se otevírají mechanicky směrem ven z kabiny. Z vnitřní strany postrádají vodorovné madlo. Výška kliky je 1 077 mm. Manipulační prostor pro vozík (šířky 800 mm) je umístěn proti dveřím. Záchodová mísa je přístupná z pravé strany a je osazena na stupínku výšky 50 mm. Madlo u stěny je pevné, madlo v prostoru je sklopné (nelze polohovat). Madlo vedle umyvadla chybí. Světlo v kabině je s pohybovým senzorem a rozsvěcuje se automaticky. V kabině je dostatečný manipulační prostor. Před dveřmi je dostatečný manipulační prostor. V kabině je háček na oděvy ve výšce 1 400 mm. Chybí nouzové signalizační zařízení.

Rozměry kabiny – 9. NP: šířka 1 498 mm, hloubka 2 788 mm. Dveře šířky 801 mm se otevírají mechanicky směrem ven z kabiny. Z vnitřní strany postrádají vodorovné madlo. Výška kliky je 1 088 mm. Manipulační prostor pro vozík (šířky 799 mm) je umístěn proti dveřím. Záchodová mísa je přístupná z pravé strany a je osazena na stupínku výšky 110 mm (výška mísy včetně stupně 521 mm od země). Madlo u stěny je pevné, madlo v prostoru je sklopné (nelze polohovat). Madlo vedle umyvadla chybí. Světlo v kabině je s pohybovým senzorem a rozsvěcuje se automaticky. V kabině je dostatečný manipulační prostor. Před dveřmi je dostatečný manipulační prostor. V kabině je háček na oděvy ve výšce 1 409 mm. Chybí nouzové signalizační zařízení.


OBJEKT D:

1 přístupná toaleta se nachází uprostřed objektu D v 1. NP, v blízkosti stupňovité posluchárny D-1122 (samostatná místnost, přístupná přímo z chodby.)

Rozměry kabiny – 1. NP: šířka 1 587 mm, hloubka 1 787 mm. Dveře šířky 800 mm se otevírají mechanicky směrem ven z kabiny. Z vnitřní strany mají osazeno vodorovné madlo ve výšce 889 mm. Výška kliky je 1 070 mm. Manipulační prostor pro vozík (šířky 888 mm) je umístěn proti dveřím. Záchodová mísa je přístupná z pravé strany. Horní hranu má ve výšce 485 mm. Je opatřena z obou stran madly, dlouhými 823 mm. Madlo u stěny je pevné, madlo v prostoru je sklopné (lze polohovat). Splachování je umístěno za zády na kombi nádržce (ve výšce 800 mm). Zásobník toaletního papíru je umístěn na zdi napravo vedle záchodové místy (spodní hrana ve výšce 1 376 mm). Sušák na ruce je umístěn na zdi nalevo od dveří (spodní hrana ve výšce 1 218 mm). Horní hrana umyvadla je ve výšce 834 mm. Madlo vedle umyvadla chybí. Dávkovač tekutého mýdla je osazen nad umyvadlem (ve výšce 997 mm). Vypínač světla je umístěn zvenku, na chodbě, vedle dveří (ve výšce 1 188 mm). Před dveřmi i v kabině je dostatek manipulačního prostoru. Chybí nouzové signalizační zařízení.

1 obtížně přístupná nebo nepřístupná toaleta se nachází v 1. PP v rámci dámských a pánských toalet v  blízkosti osobního výtahu.

Rozměry kabiny – 1. PP: místnost má atypický půdorys tvaru písmene „L“, což celkově omezuje vnitřní manipulační prostor. Šířka kabiny v místě dveří: 1 448 mm, šířka kabiny v místě záchodové mísy: 2 127 mm. Hloubka kabiny v místě dveří: 713 mm, hloubka kabiny v místě záchodové mísy: 1 019 mm; celková hloubka kabiny: 1 767 mm. Dveře šířky 800 mm se otevírají mechanicky směrem ven do společné předsíně dámských a pánských toalet. Manipulační prostor pro vozík je částečně umístěn proti dveřím, částečně za rohem. Záchodová mísa je přístupná z pravé strany; je zvýšena trvale připevněným plastovým nástavcem na celkovou výšku 513 mm od země. Madlo u stěny je pevné (dlouhé jen 550 mm), madlo v prostoru polohovatelné (délky 815 mm; lze snadno polohovat). Vedle umyvadla madlo chybí. V kabině dále chybí háček na oděvy a nouzové signalizační zařízení.

Zpět na na začátek stránkyPARKOVÁNÍ

4 vyhrazená parkovací stání jsou k dispozici v ulici Kolejní. 1 kolmé vyhrazené místo se nachází mezi venkovním schodištěm do Červené menzy ve Studentském domě a Novou budovou ČVUT (FA/FIT) - příjezd možný z ulice Bechyňova. 1 podélné vyhrazené stání se nachází mezi objekty FSv B a FSv D před vstupem do Výpočetního a informačního centra fakulty stavební (VIC FSv). 2 kolmá vyhrazená stání se nachází před fasádou Ateliéru D. Tato 3 stání jsou ze směru od ulice Bechyňova za závorou (otevírá se po domluvě na vrátnici ve FSv D, která není přístupná). Nebo je možné přijet automobilem z opačné strany, ze směru od ulice Evropská.

16 vyhrazených parkovacích míst je k dispozici v garáži pod Novou budovou ČVUT (FA/FIT), v blízkosti osobních výtahů. Studenti ČVUT evidovaní ve Středisku ELSA a návštěvníci dejvického kampusu, kteří ve Středisku ELSA nejsou evidovaní, ale mají oprávnění k parkování na vyhrazených místech, mohou využít tuto možnost parkování zdarma. Žádost o bezplatné parkování na vyhrazených místech na parkovišti v Nové budově předem konzultujte ve Středisku ELSA: stredisko@elsa.cvut.cz nebo volejte recepci Nové budovy: +420 776 555 558.

Zpět na na začátek stránkyPOPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS

Přístup od MHD k objektům FSv je možný z několika směrů:


Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od stanice metra A – Dejvická:

Osoby se sníženou pohyblivostí mohou na stanici metra Dejvická využít v návaznosti na sebe 2 osobní výtahy, které spojují úroveň nástupiště, přes úroveň spojovací chodby, s úrovní uliční.

První výtah z nástupiště metra vede do spojovací chodby podchodu a je umístěn vedle pevných schodů, směr Vítězné náměstí. Výtah použijte a dejte se vlevo do spojovací chodby. Po cca 20 metrech použijte nájezd vpravo k druhému výtahu, směr zastávka autobusů MHD na Evropské ulici ve směru z centra, který vede na úroveň ulice. Použijte výtah. Z výtahu se dejte přímo k přechodu přes ulici Šolínova. Přejeďte a pokračujte vpravo ulicí Šolínovou na křižovatku s ulicí Zikova. Zde přejeďte křižovatku a zahněte vlevo. Pokračujte okolo celé budovy Rektorátu, poté zahněte doprava do ulice Studentská a pokračujte ke křižovatce s ulicí Technická. Přejeďte přes přechod doleva a pokračujte rovně okolo budovy VŠCHT přes náměstí před budovou Národní technické knihovny. Přejeďte ulici Thákurova směrem k fakultě stavební. Před hlavními vstupními dveřmi na FSv (objekt C) se nachází široké venkovní schodiště. Alternativní upravený vstup je také možný z ulice Thákurovy, a to přes objekt A (před vstupem se nachází vyrovnávací rampa).


Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.Zpět na na začátek stránky


PŮDORYSNÉ SCHÉMA


Zpět na na začátek stránky


FOTOGALERIE

ČVUT je členem:   


© 2013 ELSA Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT   |  E-mail: stredisko@elsa.cvut.cz