ELSA

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUTTechnická menza


Adresa:
Tel. 1.:
Tel. 2.:
Web:
GPS:
Jugoslávských partyzánů 3, 160 00 Praha 6
+420 234 678 325 (MENZA)
+420 605 217 098 (RECEPCE budova A)
https://www.suz.cvut.cz/menzy/technicka-menza
50°6'14.476"N, 14°23'40.070"E
Objekt přístupný
Orientační hlasový majáčekZnovu otevřená Technická menza se nachází ve 2. NP objektu „B“ Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) v Dejvicích, se vstupem nejblíže k Velflíkově ulici.

V budově CIIRCu je k dispozici podzemní garáž se 7 vyhrazenými parkovacími místy.

Celý objekt nové budovy CIIRC je zařazen do kategorie přístupných objektů, protože splňuje základní kritérium přístupnosti, a to zvládnutí návštěvy převážně vlastními silami či za pro uživatele běžných podmínek, případně s využitím pomoci, kterou je možné na místě samostatně zajistit (např. dostatečný počet samoobslužných výtahů a přístupných toalet).


VSTUP
INTERIÉR
VÝTAHY
WC
PARKOVÁNÍ
POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA
FOTOGALERIE


VSTUP

Přístup k menze je buď vstupem B1 (u vrátnice/velína), bezbariérově přístupným i volně přístupným veřejnosti, a dále prosklenou ulicí klesající podél ulice Jugoslávských partyzánů, nebo vstupem B3 u Velflíkovy ulice, též bezbariérovým a volně přístupným veřejnosti. Oboje dveře jsou dvoukřídlé posuvné, automaticky otevíravé.

Celá budova CIIRCu je různě průchozí a různě propojená, i do menzy je možné se dostat několika způsoby. Vybrali jsme podle nás ten, který je "nejvíce bezbariérový":

K menze u vstupu B3 vedou buď 2 schodiště (jedno v prosklené ulici, druhé uvnitř budovy) nebo 2 osobní výtahy (jeden prosklený výtah v prosklené ulici, druhý klasický výtah uvnitř budovy), viz VÝTAHY. Vždy je nutno použít oboje schodiště nebo oba výtahy. Prosklený výtah lze použít na přemístění mezi 1. PP (tlačítko -1) a 1. NP (tlačítko 1). Od dveří výtahu vede na úrovni 1. NP otevřená lávka se dvěma mírnými krátkými úseky ve sklonu (délky 625 mm a 950 mm; šířky 1 750 mm a 1 295 mm). Sklony klesají směrem k posuvným automatickým dveřím (dostatečné průjezdné šířky) a směrem ke schodišti (zde je nutné dávat pozor; schodiště není kontrastně označeno, téměř splývá s povrchem lávky, a manipulační prostor mezi sklonem, dveřmi a schodištěm je lehce omezený). Za automatickými dveřmi následuje vnitřní prostor budovy, ve kterém se nachází další výtah, kterým lze vystoupat o poschodí výše do menzy.

Samotné vstupy pro veřejnost do prostoru menzy jsou dva, oba tvořeny identickými interiérovými dvoukřídlými dveřmi, mechanicky otevíranými směrem ven. Oboje dveře bývají v době provozu menzy otevřené dokořán, s dostatečným průjezdem.


Podrobné info o vstupech, viz odkaz CIIRC.


Vstupy B2 a B3 jsou primárně určené k úniku z budovy při požáru.

Zpět na na začátek stránkyINTERIÉR

Přístupný je celý interiér budovy CIIRC, viz odkaz CIIRC.

Prostory Technické menzy se nachází v objektu B (vstup B3) ve 2. NP.


Prostory menzy poskytují dostatek manipulačního prostoru.

Jídelní stoly jsou ze spodní strany osazeny háčky na židle, které snižují podjezdnou výšku stolu (na 590 mm od země). V jednání je odmontování háčků z jednoho stolu a jeho označení piktogramem s osobou na vozíku.

Zpět na na začátek stránkyVÝTAHY

V celé budově CIIRCu je celkem k dispozici 10 osobních výtahů, z nichž 2 jsou evakuační a 3 celoprosklené, a 2 plošiny (v respiriu a podzemní garáži).

Všechny výtahy jsou volně přístupné veřejnosti bez nutnosti použít kartu. Výtahy obsluhují různá podlaží. Všechny výtahy mají ovládací tlačítka v max. výšce 1 200 mm, jsou vybaveny optickou, akustickou i hlasovou signalizací (zvenku i uvnitř výtahu), a hmatovým značením (reliéfní i Braillovo písmo). Některé výtahy jsou navíc vybaveny možností indukčního poslechu. Všechny výtahy, krom jednoho (který má dvoje dveře, protilehlé proti sobě), mají osazena sklopná sedátka (horní hrana ve výšce cca 480 - 500 mm) a na zadní stěně výtahu vodorovné madlo (ve výšce cca 900 mm). Dveře všech výtahů jsou široké 900 mm. Před výtahy je dostatečný manipulační prostor. I když před výtahem u vchodu B3 stojí dva sloupy, které sice nebrání v manipulaci s vozíkem, ale nejsou kontrastně označené pro osoby s postižením zraku, splývají s okolím.

Zpět na na začátek stránkyWC

K dispozici je celkem 33 téměř shodných, upravených toalet; přičemž na každém podlaží jsou minimálně 2 označené, přístupné toalety, neuzamčené, volně přístupné.

Do kategorie přístupných prostorů jsou toalety zařazeny zejména z důvodu dostatečných rozměrů kabin, dveří i předsíní, vhodného dispozičního uspořádání i dostatečné vybavenosti kabin.


Bezbariérová toaleta u menzy je přístupná přímo z chodby před menzou, dveře má označené piktogramem osoby na vozíku. 

Rozměry kabiny: šířka 1 788 mm, hloubka 2 200 mm. Záchodová místa je přístupná zprava. Prostor pro vozík je lehce omezen zavěšeným odpadkovým košem na boční stěně kabiny, volně stojícím košem a otopným tělesem na zadní straně kabiny.

Zpět na na začátek stránkyPARKOVÁNÍ

7 vyhrazených parkovacích míst se nachází v podzemní garáži 1. PP objektu B.

Do garáže lze sjet buď rampou od Vítězného náměstí (sklon 14%) nebo rampou na opačné straně objektu, od Velflíkovy ulice.

Z 1. PP vedou do ostatních podlaží objektu B 2 upravené vstupy. Jeden vstup, nejblíže k Velflíkově ulici, je tvořen variabilní zdvižnou plošinou (parametry viz výše), na niž navazuje prostorný výtah (1 200 x 2 100 mm), obsluhující všechna podlaží objektu B. Druhý vstup, blíže k objektu A, je tvořen dvěma rampami (parametry viz výše), na které navazuje bližší menší výtah (1 200 x 1 250 mm, vedoucí jen do 2. NP) a vzdálenější výtah (1 200 x 2 100 mm, obsluhující všechny podlaží objektu B).

Studenti ČVUT evidovaní ve Středisku ELSA a návštěvníci dejvického kampusu, kteří ve Středisku ELSA nejsou evidovaní, ale mají oprávnění k parkování na vyhrazených místech, mohou využít tuto možnost parkování zdarma. Žádost o bezplatné parkování na vyhrazených místech na parkovišti v budově CIIRCu předem konzultujte ve Středisku ELSA: stredisko@elsa.cvut.cz nebo volejte velín v objektu B: +420 770 119 378.

Poznámka: osoby s omezenou schopností pohybu nemohou využívat automatický parkovací zakladač s kapacitou 188 automobilů pod objektem A.

Zpět na na začátek stránkyPOPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS

Nejbližší přístup od MHD k oběma vstupům do budovy CIIRCu je od stanice metra A - Dejvická:


Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od stanice metra A – Dejvická:

Osoby se sníženou pohyblivostí mohou na stanici metra Dejvická využít v návaznosti na sebe 2 osobní výtahy, které spojují úroveň nástupiště s úrovní uliční.

První výtah z nástupiště metra vede do spojovací chodby podchodu a je umístěn vedle pevných schodů, směr Vítězné náměstí. Výtah použijte a dejte se vlevo do spojovací chodby. Po cca 20 metrech použijte nájezd vpravo k druhému výtahu, směr zastávka autobusů MHD na Evropské ulici ve směru z centra, který vede na úroveň ulice. Použijte výtah. Z výtahu se dejte přímo k přechodu přes ulici Šolínova. Přejeďte a pokračujte vpravo celou ulicí Šolínova až na křižovatku s ulicí Jugoslávských partyzánů. Přejeďte přechod přes ulici Šolínova a nacházíte se před budovou CIIRC. Hlavní vstup do objektu A (s hlavní recepcí) se nachází po levé straně budovy.


Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.Zpět na na začátek stránky


PŮDORYSNÉ SCHÉMA


Zpět na na začátek stránky


FOTOGALERIE

ČVUT je členem:   


© 2013 ELSA Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT   |  E-mail: stredisko@elsa.cvut.cz