ELSA

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUTČeská technika - nakladatelství ČVUT (CTN)


Adresa:
Tel. 1.:
Tel. 2.:
Web:
GPS:
Thákurova 1, 160 41 Praha 6 – Dejvice (vchod ze Seminární ul.)
+420 224 358 400
+420 224 353 360
http://intranet.cvut.cz/cs/struktura/ctn
50°6'5.389"N, 14°23'12.172"E
Objekt částečně přístupnýČeská technika – nakladatelství ČVUT se nachází v severním křídle budovy Masarykovy koleje na adrese Thákurova 1, Praha 6.

Nakladatelství zajišťuje především vydávání a výrobu skript, učebnic, odborných knih a dalších učebních textů, redakční a grafické zpracování publikací a prodej technické literatury v rámci Univerzitního knihkupectví odborné literatury (viz sešit 13 – Informační, poradenské a jiné služby).


Prostory České techniky – nakladatelství ČVUT jsou zařazeny do kategorie částečně přístupných prostorů, protože přístup ke vstupním dveřím je komplikovanější (průchod jedním křídlem dvoukřídlé branky v oplocení je užší než 600 mm, přičemž obě křídla branky lze otevřít obtížně, a zvonková signalizace je obtížně dosažitelná - osazena ve výšce nad úrovní 1 200 mm). K dispozici není žádná upravená toaleta.


VSTUP
INTERIÉR
VÝTAHY
WC
PARKOVÁNÍ
POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA
FOTOGALERIE


VSTUP

Vstupní dveře do nakladatelství se nachází za oplocením s brankou.

Vstupní branka je dvoukřídlá, mechanicky otevíravá směrem ke vstupu do nakladatelství (šířka 1 křídla 583 mm, výška kliky 1 148 mm). Během provozní doby nakladatelství je volně přístupná veřejnosti.

Za brankou se nachází dlážděný chodník (šířka 1 100 mm) stoupající ve sklonu 5 % směrem k rampě, která ústí před vstupními dveřmi. Rampa je nekrytá, přímá, bez mezipodesty (průchozí šířka 1 320 mm, délka 9 300 mm, sklon 7 %, výška zábradlí 912 mm, výška spodní tyče 330 mm). Dlažba na chodníku i na rampě je hladká betonová, protiskluzná.

Manipulační prostor mezi horní úrovní rampy a vstupními dveřmi je 1 350 x 1 360 mm.

Vstupní dveře do nakladatelství jsou během provozní doby uzamčené. Po pravé straně dveří je osazena jednostranná zvonková signalizace pro přivolání personálu ve výšce 1 600 mm nad zemí. Vstupní dveře jsou jednokřídlé, částečně prosklené, mechanicky otevíravé směrem do interiéru (šířka křídla 891 mm, výška kliky/koule 1 058 mm, práh výšky 15 mm).

Za vstupními dveřmi následuje zádveří (šířka 1 765 mm, hloubka 2 740 mm) a další jednokřídlé dveře, plné, mechanicky otevíravé směrem do zádveří, během provozní doby otevřené (šířka křídla 900 mm, výška kliky 1 082 mm, práh 20 mm).

Vstup není akusticky ani hlasově definován.

Zpět na na začátek stránkyINTERIÉR

Interiéry nakladatelství zahrnují chodbu ve tvaru „T“, ve které se nachází vstupy do kanceláří, zasedací místnosti a do toalet.

Šířka chodby je 1 760 – 1 960 mm; lokálně je zúžena nábytkem.

Vnitřní dveře do kanceláří a zasedací místnosti jsou široké 790 – 800 mm. Dveře na toalety jsou široké 598 mm. Všechny dveře mají prahy výšky 20 – 40 mm.

Povrch podlah na chodbě je kamenná dlažba.

Zpět na na začátek stránkyVÝTAHY

Není třeba.

Zpět na na začátek stránkyWC

K dispozici není žádná upravená toaleta.

Běžné WC je obtížně přístupné nebo nepřístupné.

Zpět na na začátek stránkyPARKOVÁNÍ

U objektu není vyhrazené parkovací stání.

V ulici Seminární i Thákurova jsou k dispozici běžná parkovací stání.

16 vyhrazených parkovacích míst je k dispozici v garáži pod Novou budovou ČVUT (FA/FIT), v blízkosti osobních výtahů. Studenti ČVUT evidovaní ve Středisku ELSA a návštěvníci dejvického kampusu, kteří ve Středisku ELSA nejsou evidovaní, ale mají oprávnění k parkování na vyhrazených místech, mohou využít tuto možnost parkování zdarma. Žádost o bezplatné parkování na vyhrazených místech na parkovišti v Nové budově předem konzultujte ve Středisku ELSA: stredisko@elsa.cvut.cz nebo volejte recepci Nové budovy: +420 776 555 558.

Zpět na na začátek stránkyPOPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS

Přístup od MHD k objektu Masarykovy koleje, vstup z ulice Seminární, je možný, např.:


Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od stanice metra A – Dejvická:

Osoby se sníženou pohyblivostí mohou na stanici metra Dejvická využít v návaznosti na sebe 2 osobní výtahy, které spojují úroveň nástupiště s úrovní uliční.

První výtah z nástupiště metra vede do spojovací chodby podchodu a je umístěn vedle pevných schodů, směr Vítězné náměstí. Výtah použijte a dejte se vlevo do spojovací chodby. Po cca 20 metrech použijte nájezd vpravo k druhému výtahu, směr zastávka autobusů MHD na Evropské ulici ve směru z centra, který vede na úroveň ulice. Použijte výtah. Z výtahu se dejte přímo k přechodu přes ulici Šolínova. Přejeďte a pokračujte vpravo ulicí Šolínovou. Před křižovatkou s ulicí Zikova zatočte na chodníku doleva a pokračujte v přímém směru ulicí Zikova až křižovatku s ulicí Thákurova. V ulici Thákurova zatočte doleva a pokračujte až na křižovatku s ulicí Seminární. Na křižovatce zatočte doprava a pokračujte k objektu Masarykovy koleje. Na nároží objektu Masarykovy koleje je k dispozici snížený nájezd na chodník. Na chodníku pokračujte ulicí Seminární cca 30 m, kde se pak po levé straně nachází branka v oplocení, za kterou je vstup do nakladatelství. Chodník v ulici Seminární je místy ve sklonu až 10 %, příčný sklon do 2 %. Povrch chodníku je náročný.


Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.Zpět na na začátek stránky


PŮDORYSNÉ SCHÉMA


Zpět na na začátek stránky


FOTOGALERIE

ČVUT je členem:   


© 2013 ELSA Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT   |  E-mail: stredisko@elsa.cvut.cz