ELSA

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUTSouhrnné informace o přístupnosti objektů ČVUT pro osoby s omezenou schopností pohybu i pro osoby s postižením zraku a sluchu


Pro osoby s omezenou schopností pohybuZpět na na začátek stránky
SEZNAM VŠECH OBJEKTŮ


1. FAKULTA STAVEBNÍ (FSv)

1.1. Fakulta stavební

Fakulta stavební se skládá ze 4 propojených objektů, označených písmeny A, B, C, D, které se nachází mezi 2 rovnoběžnými ulicemi, Thákurova a Kolejní, Praha 6 - Dejvice.

1.2. MEGA BUF FAT v objektu B na fakultě stavební

Občerstvení MEGA BUF FAT se nachází ve vstupním podlaží (1. NP) objektu B, na fakultě stavební. Bezbariérový přístup je z ulice Kolejní.

Zpět na na začátek stránky

2. FAKULTA STROJNÍ (FS)

2.1. FS - monoblok

Hlavní budovou fakulty strojní je rozsáhlý objekt, tzv. monoblok FS/FEL, v Dejvicích v ulici Technická, který sdílí spolu s fakultou elektrotechnickou.

2.2. FS - halové laboratoře

Další výukové prostory FS se nachází v objektu halových laboratoří, přímo navazujících na monoblok FS/FEL. V halových laboratořích sídlí Ústav techniky prostředí FS ČVUT.

2.3. FS - optické laboratoře

Objekt optických laboratoří, patřící Odboru Přesné mechanicky a optiky FS ČVUT, je malý samostatný dvoupodlažní objekt, zvaný „Domeček“, nacházející se ve dvoře monobloku.

2.4. FS - Karlovo náměstí (A, B, C, D, F)

Areál ČVUT na Karlově náměstí se nachází v prostoru mezi Karlovým náměstím a ulicemi Resslova, Na Zderaze a Na Zbořenci. Fakultě strojní patří objekty A, B, C, D, F.

2.5. FS - Albertov (Horská)

Na Albertově, v ulicích Horská a Korčákova, má fakulta strojní k dispozici 2 sousedící objekty, označené písmeny A a B.

2.6. FS - Juliska

Objekt Juliska zahrnuje kromě části pracovišť fakulty strojní Ústav tělesné výchovy a sportu – sportovní centrum ČVUT (ÚTVS).

2.7. FS - výdejna Karlovo náměstí

Výdejna Karlovo náměstí se nachází v přízemí dvoupodlažního objektu F uprostřed hlavního dvora areálu Karlovo náměstí ČVUT (KN).

2.8. FS - výdejna Horská

Výdejna Horská (jídelna + bufet) se nachází v objetku B na Albertově, v ulici Horská a Korčákova.

Zpět na na začátek stránky

3. FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ (FEL)

3.1. FEL - monoblok

Hlavní budovou fakulty elektrotechnické je rozsáhlý objekt, tzv. monoblok FEL/FS, v Dejvicích v ulici Technická, který FEL sdílí spolu s fakultou strojní.

3.2. FEL - halové laboratoře

Další výukové prostory FEL se nachází v objektu halových laboratořích, přímo navazujících na monoblok. Halové laboratoře FEL jsou volně propojeny s halovými laboratořemi FS.

3.3. FEL - budova CIIRC

FEL má 2 pracoviště v budově CIIRC (5. NP objektu B), a to katedru matematiky a katedru ekonomiky, manažerství a humanitních věd.

3.4. FEL - Karlovo náměstí (E, G)

Areál ČVUT na Karlově náměstí (KN) se nachází v prostoru mezi Karlovým náměstím a ulicemi Resslova, Na Zderaze a Na Zbořenci. Fakultě elektrotechnické patří objekty E, G.

3.5. FEL - výdejna Karlovo náměstí

Výdejna Karlovo náměstí se nachází v přízemí dvoupodlažního objektu F uprostřed hlavního dvora areálu Karlovo náměstí ČVUT (KN).

3.6. FEL - dětský koutek Hlídárna

V dejvickém monobloku FEL/FS se nachází dětský koutek, zvaný „Hlídárna“, sloužící jako zázemí pro hlídání dětí studentů a zaměstnanců ČVUT a NTK.

Zpět na na začátek stránky

4. FAKULTA JADERNÁ A FYZIKÁLNĚ INŽENÝRSKÁ (FJFI)

4.1. FJFI - budova Břehová

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská má hlavní sídlo v Břehové ulici, Praha 1. Kromě výukových prostor se zde nachází také knihovna FJFI.

4.2. FJFI - budova Trojanova

Další výukové prostory FJFI se nachází v Trojanově ulici, Praha 2. Kromě výukových prostor FJFI se zde nachází také pracoviště Střediska ELSA ČVUT.

4.3. FJFI - Holešovičky, areál MFF UK Trója

FJFI má dále k dispozici výukové prostory v areálu Troja, který patří Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy (MFF UK). Jedná se o katedrový objekt a objekt těžkých laboratoří.

4.4. FJFI - areál MFF UK Karlov

V areálu Karlov, který patří také Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy (MFF UK), má FJFI k dispozici výukové prostory v objektech F a M.

4.5. FJFI - lokální knihovna v budově Břehová

Detašované pracoviště Ústřední knihovny ČVUT, lokální knihovna FJFI, se nachází v budově Břehová, ve které má FJFI své sídlo.

Zpět na na začátek stránky

5. FAKULTA ARCHITEKTURY (FA)

5.1. FA - Nová budova ČVUT v Dejvicích (NB)

Fakulta architektura se nachází v tzv. Nové budově ČVUT v Dejvicích, která dále zahrnuje fakultu informačních technologií (FIT) a podzemní garáž s vyhrazenými parkovacími místy.

5.2. FA - ArchiCafé - Nová budova ČVUT

ArchiCafé se nachází ve vstupním podlaží (1. NP) tzv. Nové budovy ČVUT v Dejvicích.

Zpět na na začátek stránky

6. FAKULTA DOPRAVNÍ (FD)

6.1. FD - budova Konviktská

Fakulta dopravní (FD) má své sídlo v budově Konviktská, Praha 1.

6.2. FD - budova Florenc

Další výukové prostory fakulty dopravní se nachází v budově Florenc, Praha 1.

6.3. FD - budova Horská (Albertov)

Na Albertově, Praha 2, v ulicích Horská a Korčákova, má fakulta dopravní k dispozici 2 sousedící objekty, označené písmeny A a B. V objektu B se nachází lokální knihovna FD.

6.4. FD - lokální knihovna v budově Horská

Detašované pracoviště Ústřední knihovny ČVUT, lokální knihovna fakulty dopravní, se nachází v budově Horská B, na Albertově, Praha 2.

6.5. FD - výdejna Horská (Albertov)

Ve vstupním podlaží budovy Horská B se nachází výdejna jídla Horská (jídelna + bufet), která zajišťuje stravování.

Zpět na na začátek stránky

7. FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ (FBMI)

7.1. FBMI - objekt KOKOS na náměstí Sítná v Kladně

FBMI má hlavní sídlo na náměstí Sítná v Kladně, v tzv. objektu KOKOS. Přednáškové sály jsou z exteriéru nepřehlédnutelné, výtvarně pojaté jako „rozčepýřený“ blok.

7.2. FBMI - katedra zdravotnických oborů v objektu bývalých kasáren Lidice

Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva je vyčleněna zvlášť do objektu bývalých kasáren Lidice v Kladně.

7.3. FBMI - společné pracoviště FBMI a 1. LK UK ve Studničkově ulici na Albertově

FBMI má dále k dispozici meziuniverzitní Společné pracoviště biomedicínského inženýrství FBMI a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (UK) na Albertově, v ulici Studničkova, Praha 2.

7.4. FBMI - lokální knihovna v objektu KOKOS na náměstí Sítná v Kladně

Ve vstupním podlaží objektu KOKOS, v němž má sídlo fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT, se nachází lokální knihovna FBMI.

7.5. FBMI - menza v objektu KOKOS na náměstí Sítná v Kladně

Menza Kladno se nachází na náměstí Sítná ve vstupním podlaží objektu KOKOS. Součástí menzy je restaurace KOKOS a bufet s občerstvením.

Zpět na na začátek stránky

8. FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ (FIT) )

8.1. FIT - Nová budova ČVUT v Dejvicích

Sídlo fakulty informačních technologií se nachází v tzv. Nové budově ČVUT v Dejvicích, která dále zahrnuje fakultu architektury (FA) a podzemní garáž s vyhrazenými parkovacími místy.

8.2. FIT - objekt A fakulty stavební (FSv)

FIT má dále k dispozici výukové prostory na fakultě stavební (FSv), a to v 9. až 14. NP výškového objektu A.

8.3. FIT - učebna v Národní technické knihovně (NTK)

FIT má dále k dispozici výukové prostory v Národní technické knihovně (NTK), a to jednu učebnu ve 4. NP.

8.4. FIT - ArchiCafé - Nová budova ČVUT

ArchiCafé se nachází ve vstupním podlaží (1. NP) tzv. Nové budovy ČVUT v Dejvicích.

Zpět na na začátek stránky

9. VYSOKOŠKOLSKÉ ÚSTAVY

9.1. Kloknerův ústav (KÚ) v budově Zikova

Kloknerův ústav (výzkumný a zkušební ústav hmot a konstrukcí stavebních) sídlí v budově Zikova (1. PP, 1. NP, 2. NP, 3. NP). Je přístupný nárožním vstupem z ulice Zikova a Šolínova.

9.2. Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS)

Masarykův ústav vyšších studií je situován vedle objektu Masarykovy koleje. Do činnosti ústavu spadá vysokoškolská příprava absolventů s ohledem na aktuální potřeby praxe.

9.3. Ústav technické a experimentální fyziky (ÚTEF) na Albertově, Horská

Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT je vědecko-pedagogickým pracovištěm ČVUT se zaměřením na fyziku mikrosvěta a její aplikace. Sídlí na Albertově, Praha 2.

9.4. CIIRC - Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT

Český institut informatiky robotiky a kybernetiky (CIIRC) byl na ČVUT v Praze založen 1. 7. 2013. Posláním CIIRC je být mezinárodně uznávaným výzkumným pracovištěm přispívajícím k výuce studentů a místem přenosu technologií do průmyslu.

Zpět na na začátek stránky

10. STRAVOVÁNÍ (MENZY A OBČERSTVENÍ)

10.1. ArchiCafé - Nová budova ČVUT

ArchiCafé se nachází ve vstupním podlaží (1. NP) tzv. Nové budovy ČVUT v Dejvicích, která dále zahrnuje fakultu architektury (FA), fakultu informačních technologií (FIT).

10.2. MEGA BUF FAT - objekt B na fakultě stavební (FSv)

MEGA BUF FAT se nachází ve vstupním podlaží (1. NP) objektu B, na fakultě stavební. Bezbariérový vstup je z ulice Kolejní.

10.3. Menza Kladno - objekt KOKOS na náměstí Sítná

Menza Kladno se nachází na náměstí Sítná ve vstupním podlaží objektu KOKOS, v němž má sídlo FBMI. Součástí menzy je restaurace KOKOS a bufet s občerstvením.

10.4. Menza Masarykova kolej

Objekt Masarykovy koleje zahrnuje jednak studentské ubytování a menzu, jednak hotel, restauraci a kongresové centrum.

10.5. Menza Podolí - areál kolejí Podolí

Menza Podolí se nachází v rámci uzavřeného areálu Kolejí Podolí na Praze 4. Jedná se o samostatný objekt, umístěný v čele dvora naproti hlavnímu vstupu do areálu.

10.6. Menza Studentský dům

Prostory menzy se nachází ve 2. NP a ve 3. NP Studentského domu. K dispozici jsou celkem 4 výdejny jídla (všechny ve 3. NP) a Snack Bar (2. NP).

10.7. Menza Strahov - areál kolejí Strahov

V rámci areálu Kolejí Strahov se nachází studentská menza s restaurací. Jedná se o samostatný objekt v ulici Jezdecká.

10.8. Snack Bar Strahov - blok 1 v areálu kolejí Strahov

Bufet Snack Bar se nachází ve vstupním podlaží bloku 1 v rámci areálu Kolejí Strahov.

10.9. Výdejna Horská (Albertov)

Na Albertově se v budově Horská B ve vstupním podlaží nachází výdejna jídla Horská (jídelna + bufet), která zajišťuje stravování fakultě strojní a fakultě dopravní.

10.10. Výdejna Karlovo náměstí

Výdejna Karlovo náměstí se nachází v přízemí dvoupodlažního objektu F uprostřed hlavního dvora areálu Karlovo náměstí ČVUT (KN).

Zpět na na začátek stránky

11. UBYTOVÁNÍ (KOLEJE A HOTELY)

11.1. Bubenečská kolej

Bubenečská kolej se nachází v ulici Terronská, Praha 6 - Dejvice. Zahrnuje studentské ubytování a hostel. Celková kapacita studentského ubytování je více než 500 lůžek.

11.2. Dejvická kolej

Dejvická kolej se nachází v ulici Zikova, Praha 6 - Dejvice. Zahrnuje studentské ubytování a hostel. Kapacita nově zrekonstruované koleje je více než 130 lůžek. K dispozici je 1 bezbariérově upravená buňka se 2 jednolůžkovými pokoji.

11.3. Hlávkova kolej

Hlávkova kolej se nachází v ulici Jenštejnská, Praha 2. Zahrnuje studentské ubytování. Celková kapacita koleje je více než 220 lůžek – buňkový systém.

11.4. Kolej Orlík

Kolej Orlík se nachází v ulici Terronská, Praha 6 - Dejvice. Zahrnuje studentské ubytování a hostel. Celková kapacita koleje je více než 170 lůžek.

11.5. Koleje Podolí - bloky A, B, C, D, E, F

Koleje Podolí zahrnují celkem 6 ubytovacích pětipodlažních objektů – bloky A, B, C, D, E, F a studentskou menzu. V bloku C jsou k dispozici 2 bezbariérově upravené dvoulůžkové pokoje s vlastní sprchou a WC.

11.6. Koleje Strahov - bloky 1 až 12

Koleje Strahov jsou největším ubytovacím zařízením ČVUT v Praze. Celková kapacita je více než 4700 lůžek v rámci 12 samostatných bloků. K dispozici jsou 2 bezbariérově upravené buňky v bloku 8 (celkem 8 lůžek).

11.7. Masarykova kolej

Masarykova kolej zahrnuje jednak studentské ubytování a menzu, jednak hotel, restauraci a kongresové centrum. Celková kapacita studentského ubytování je více než 550 lůžek v různých typech pokojů. K dispozici jsou také 3 bezbariérově upravené jednotky.

11.8. Novoměstský hotel ***

Objekt zahrnuje ubytování (nezahrnuje běžné studentské ubytování). Celková kapacita koleje je 33 pokojů (jedno-, dvou-, třílůžkové pokoje a apartmány).

11.9. Sinkuleho kolej

Sinkuleho kolej se nachází v ulici Zikova, Praha 6 - Dejvice. Zahrnuje studentské ubytování a hostel. Celková kapacita koleje je více než 350 lůžek (jedno- až čtyřlůžkové pokoje).

Zpět na na začátek stránky

12. SPORTOVIŠTĚ

12.1. Sportovní centrum Juliska (ÚTVS ČVUT)

Sportovní centrum Juliska v Praze 6 patří pod Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT (ÚTVS). K dispozici jsou 3 sportovní haly (tzv. velká, modrá a zelená), horolezecká stěna, lukostřelba, posilovna, herna stolního tenisu a sauna.

12.2. Sportoviště Kotlářka (ÚTVS ČVUT)

Sportoviště Kotlářka v Praze 6 patří pod Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT (ÚTVS). K dispozici jsou 3 tenisové kurty a dvoupodlažní objekt šaten, ve kterém se nachází umývárny, sklady a prostory s občerstvením.

12.3. Loděnice Malá Chuchle (ÚTVS ČVUT)

Loděnice Malá Chuchle v Praze 5 patří pod Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT (ÚTVS). Poskytuje zázemí pro výuku kanoistiky na ČVUT, využití pro vodní sporty, možnost úschovy lodí v prostorách loděnice a saunu.

Zpět na na začátek stránky

13. INFORMAČNÍ, PORADENSKÉ A JINÉ SLUŽBY

13.1. Informační centrum ČVUT (objekt AIR House)

Informační centrum ČVUT sídlí v objektu AIR House, experimentálním, energeticky soběstačném domě, který je umístěn v rámci dejvického kampusu v Praze 6 před fakultou stavební ČVUT (FSv) v Thákurově ulici.

13.2. CIPS - Centrum informačních a poradenských služeb ČVUT

CIPS - Centrum informačních a poradenských služeb ČVUT má pracoviště v Dejvicích, ve vstupním podlaží Studentského domu. Zahrnuje 4 poradny: studijní, psychologickou, sociálně-právní a duchovní

13.3. Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT ELSA - Pracoviště Dejvice

Pracoviště Střediska ELSA ČVUT v Dejvicích se nachází ve vstupním podlaží Studentského domu, v prostorách CIPS.

13.4. Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT ELSA - Pracoviště Trojanova

Pracoviště Střediska ELSA ČVUT v Trojanově ulici se nachází ve 2. NP budovy FJFI na katedře matematiky.

13.5. VIC - vydavatelství průkazů v Praze

VIC ČVUT, Vydavatelství průkazů - Výpočetní a informační centrum ČVUT má pracoviště ve vstupním podlaží Studentského domu.

13.6. Ústřední knihovna ČVUT v Národní technické knihovně

Centrální pracoviště Ústřední knihovny ČVUT se nachází v budově Národní technické knihovny v Dejvicích, Praha 6.

13.7. Univerzitní knihkupectví odborné literatury v Národní technické knihovně

Univerzitní knihkupectví odborné literatury nabízí studijní a další odbornou literaturu ČVUT v Praze a VŠCHT Praha. Prostor je dvoupodlažní, vstup do knihkupectví se nachází ve vstupním podlaží NTK.

Zpět na na začátek stránky

14. OSTATNÍ SOUČÁSTI ČVUT

14.1. Rektorát ČVUT - budova CIIRC

Rektorát ČVUT sídlí od léta 2017 v budově Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT (CIIRC), Praha 6 - Dejvice.

14.2. Betlémská kaple

Betlémská kaple je tvořena několika objekty rozmístěnými okolo vnitřního, volně přístupného dvora. Slavnostní aula je využívána pro pořádání významných společenských a vědeckých akcí, především promocí, imatrikulací a zasedání vědeckých rad.

14.3. VIC - Výpočetní a informační centrum ČVUT - budova CIIRC

Výpočetní a informační centrum ČVUT (VIC) se nachází v budově Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT (CIIRC), Praha 6 - Dejvice.

14.4. Česká technika - nakladatelství ČVUT (CTN)

Česká technika – nakladatelství ČVUT se nachází v severním křídle budovy Masarykovy koleje.

Zpět na na začátek stránky

Zpět na na začátek stránky
Zpět na Bezbariérové ČVUT
Zpět na Přístupnost objektů
Zpět na úvodní stránku

ČVUT je členem:   


© 2013 ELSA Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT   |  E-mail: stredisko@elsa.cvut.cz