ELSA

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUTMenza Strahov - areál kolejí Strahov


Adresa:
Tel.:
Web:
GPS:
Jezdecká 1920, 160 17 Praha 6
+420 234 678 361
https://www.suz.cvut.cz/menzy/menza-strahov
50°4'44.972"N, 14°23'35.534"E
Objekt částečně přístupnýV rámci areálu Kolejí Strahov se nachází studentská menza s restaurací (v samostatném objektu).

Dvoupodlažní objekt menzy je zařazen do kategorie částečně přístupných objektů. Splňuje sice základní kritérium přístupnosti, a to zvládnutí návštěvy převážně vlastními silami či za pro uživatele běžných podmínek, případně s využitím pomoci, kterou je možné na místě samostatně zajistit (alternativní upravený přístup k hlavním vstupním dveřím pomocí venkovní rampy). Ale v objektu chybí alespoň částečně přístupná toaleta. Přístupné je pouze vstupní podlaží, kde se nachází výdej jídla a prostory ke stolování.


VSTUP
INTERIÉR
VÝTAHY
WC
PARKOVÁNÍ
POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA
FOTOGALERIE


VSTUP

Areál kolejí Strahov není oplocen, je volně přístupný veřejnosti a volně průchozí.

Hlavní přístup do objektu menzy se nachází na venkovní terase (průchozí šířky 1 500 mm), která obíhá celý objekt. Hlavní prostory pro veřejnost se nacházejí o půl patra výše, než je úroveň okolního terénu.

Na terasu lze vystoupat jednak po širokém venkovním schodišti (12 stupňů; bez mezipodesty; kontrastně označené), jednak po přímé nekryté venkovní rampě s mezipodestou, umožňující bezbariérový přístup (šířka 1 300 mm, délky stoupajících úseků 6 150 + 7 570 mm, délka mezipodesty 1 770 mm, sklon obou úseků 8,5 %; zábradlí celkové výšky 1 160 mm uloženo do betonového obrubníku výšky 300 mm; povrch rampy protiskluzný – betonová dlažba).

Samotný vstup do menzy je tvořen 3 dvoukřídlými prosklenými dveřmi, mechanicky otevíranými směrem ven (šířka křídla 780 mm, dveře mají místo klik svislá madla - spodní hrana madla 1 034 mm, horní hrana madla 1 528 mm). Dveře postrádají vodorovná madla z opačné strany, než jsou závěsy. Za vstupními dveřmi následuje prostorné zádveří (šířky 12 225 mm, hloubky 2 900 mm), ve kterém je dostatečný manipulační prostor, a další trojice dvoukřídlých prosklených dveří, mechanicky otevíraných směrem dovnitř (šířka křídla 900 mm, výška klik 1 040 mm, výška kontrastního pruhu značek 1 450 mm). Po levé straně zádveří se nachází výstupní dveře z menzy. Jsou dvoukřídlé prosklené, mechanicky otevíravé směrem ven (šířka křídla 860 mm, výška kliky 1 040 mm, výška kontrastního pruhu značek 1 450 mm).

Vstup není akusticky ani hlasově definován.

Zpět na na začátek stránkyINTERIÉR

Vstupní podlaží s menzou a restaurací je bezbariérově přístupné.

K dispozici není vrátnice ani informace. Vedoucí menzy sídlí ve 2. NP, které není přístupné.

Ve vstupní hale se po pravé straně nachází bar (výška parapetu 1 170 mm; bez možnosti indukčního poslechu). Po levé straně vstupu se nachází studentská menza, po pravé straně vstupu se nachází restaurace, naproti vstupu je k dispozici sociální zázemí, které v rámci oddělení dámských toalet zahrnuje 1 upravenou toaletu. Naproti baru se nachází schodiště do 2. NP menzy.

Vstup do části s menzou není vymezen dveřmi (je zde volný, dostatečně široký prostor).

Vstupní dveře do restaurace jsou dvoje, oboje jsou dvoukřídlé prosklené (šířka 1křídla 700 mm, výška kliky 1 066 mm).

Výška obslužného pultu v menze i v restauraci je 870 – 880 mm.

Výška odkládacího pultu, na který se vrací nádobí, je 1 046 mm.

Výška jídelního stolu v menze je 755 mm.

K restauraci patří i vymezený prostor na venkovní terase, kam vedou přímo z prostoru restaurace dvoukřídlé prosklené dveře (šířka 1 křídla 840 mm, výška kliky je 1 087 mm, dveře jsou opatřeny kontrastními pruhy značek).

Zpět na na začátek stránkyVÝTAHY

Pro veřejnost není k dispozici žádný osobní výtah.

Zpět na na začátek stránkyWC

K dispozici je 1 označená, obtížně přístupná nebo nepřístupná toaleta v rámci oddělení dámských toalet. Nachází se naproti hlavnímu vstupu do menzy v 1. NP. Není uzamčená, je volně přístupná veřejnosti.


Toaleta je zařazená do kategorie obtížně přístupných nebo nepřístupných prostorů zejména z důvodu omezeného manipulačního prostoru v kabině (hloubka méně než 1 600 mm), nevhodného dispozičního uspořádání (manipulační prostor pro vozík není umístěn proti dveřím) a chybějícího sklopného madla podél záchodové mísy.


Rozměry kabiny: šířka 2 550 mm, hloubka 1 445 mm. Dveře šířky 898 mm jsou mechanicky otevíravé směrem ven z kabiny. Z vnější strany mají dveře zvenku zajistitelný zámek. Z vnitřní strany postrádají vodorovné madlo. Klika je ve výšce 1 067 mm. Manipulační prostor pro vozík (šířky 900 mm) není proti dveřím, ale po levé straně dveří. Záchodová mísa je přístupná z pravé strany. Horní hranu má ve výšce 520 mm. Je opatřena pouze jedním pevným madlem, ukotveným na stěnu, ve tvaru písmene „L“, ve výšce 830 – 1 560 mm. V kabině chybí umyvadlo, háček na oděvy a nouzové signalizační zařízení.

V předsíni oddělení dámských toalet (šířky 2 600 mm, hloubky 2 600 mm) jsou k dispozici 2 umyvadla (horní hrana ve výšce 850 mm). Vstupní dveře do předsíně se otevírají mechanicky směrem dovnitř do předsíně (šířka křídla 818 mm, postrádají vodorovné madlo). V předsíni je omezený manipulační prostor.

Zpět na na začátek stránkyPARKOVÁNÍ

V rámci areálu není vyhrazené parkovací stání.

Areál kolejí Strahov má k dispozici dostatek běžných, nekrytých parkovacích stání (oplocená parkoviště u bloků 1 a 11, ohrazené parkoviště u bloku 1).

Možnost parkování případně konzultujte ve Středisku ELSA: stredisko@elsa.cvut.cz.

Zpět na na začátek stránkyPOPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS

Přístup od MHD do areálu kolejí Strahov k menze:


Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od stanice metra A – Dejvická, respektive od zastávky autobusu č. 143:

Osoby se sníženou pohyblivostí mohou na stanici metra Dejvická využít v návaznosti na sebe 2 osobní výtahy, které spojují úroveň nástupiště, přes úroveň spojovací chodby, s úrovní uliční.

První výtah z nástupiště metra vede do spojovací chodby podchodu a je umístěn vedle pevných schodů, směr Vítězné náměstí. Výtah použijte a dejte se vlevo do spojovací chodby. Po cca 20 metrech použijte nájezd vpravo k druhému výtahu, směr zastávka autobusů MHD na Evropské ulici ve směru z centra, který vede na úroveň ulice. Použijte výtah. Z výtahu se dejte přímo k přechodu přes ulici Šolínova. Přechod nepřecházejte, zůstaňte na své straně ulice a pokračujte vpravo ulicí Šolínovou až k zastávce autobusu č. 143.

Autobus č. 143 zastavuje mezi stadiónem Strahov a areálem kolejí Strahov, před blokem 1. Přejeďte ulici Vaníčkova a pokračujte vpravo ulicí Vaníčkovou až za blok 1 na křižovatku s ulicí Jezdecká. Zde se po cca 80 m nachází venkovní rampa, zpřístupňující vstupní podlaží menzy Strahov.

Poznámka: autobus č. 143 bývá během semestru přeplněný.


Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.Zpět na na začátek stránky


PŮDORYSNÉ SCHÉMA


Zpět na na začátek stránky


FOTOGALERIE

ČVUT je členem:   


© 2013 ELSA Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT   |  E-mail: stredisko@elsa.cvut.cz