ELSA

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUTMultimediální DVD "TEREZA je přístupná"

   Booklet DVD TEREZA je přístupná

   Základní informace o DVD

   Obsah DVD

   Komu je DVD určeno a jak jej získat?

 

Základní informace o DVD

Multimediální DVD "TEREZA je přístupná" představuje málo známou oblast výpočetní techniky, která je určena slabozrakým a nevidomým uživatelům. Bylo dokončeno v březnu 2007 po dvouleté spolupráci našeho předchůdce, centra TEREZA, s Oddělením multimédií a podpory výuky ČVUT v Praze. Slavnostně pokřtěno bylo dne 4. 10. 2007. Křest provedli rektor ČVUT v Praze prof. Ing. Václav Havlíček, CSc. a vedoucí centra TEREZA doc. RNDr. Jan Mareš, CSc. za přítomnosti řady hostů z ČVUT. Na mezinárodním festivalu odborných, populárně-vědeckých a vědeckých filmů "Techfilm 2007" se dokumentární film "TEREZA je přístupná" stal Laureátem festivalu.

Obsah DVD

DVD „TEREZA je přístupná“ se zabývá nástroji a technologiemi sloužícími slabozrakým a nevidomým uživatelům na všech úrovních vzdělávání. Kromě úvodu věnovanému vysokoškolskému centru TEREZA, kde byla natáčena filmová část DVD, se uživatel v sedmi tematických kapitolách postupně seznámí s některými tradičně používanými pomůckami, nahlédne do procesu digitalizace textu, pozná hlavní nástroje pro práci s počítačem bez kontroly zrakem a jejich využití - například při práci na internetu. Uvidí také některá další specificky určená zařízení, technologie a jejich použití. Součástí DVD je výklad důležitých pojmů s ilustračními fotografiemi, možnost zobrazení anglického komentáře nebo originální simulátor Braillova bodového písma.

Komu je DVD určeno a jak jej získat?

DVD "TEREZA je přístupná" je určeno nejširší veřejnosti a poskytujeme jej zdarma.

 

Elektronický předávací protokol

Vyplnit jako:
Fyzická osoba
Instituce

Fyzická osoba
Instituce

Opište kód nebo klikněte na obrázek pro zvukovou verzi kódu:

Zpět na na začátek stránky
Zpět na Pro veřejnost
Zpět na Nabídka produktů
Zpět na úvodní stránku

ČVUT je členem:   


© 2013 ELSA Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT   |  E-mail: stredisko@elsa.cvut.cz